Hete herfst laat noodzaak van klimaatbeleid zien

Amsterdam, Nederland — Het is de heetste herfst ooit in Nederland, wereldwijd woeden orkanen, de Amazone verdroogt. Klimaatverandering wordt steeds duidelijker en dreigender zichtbaar. Effectief beleid om gevaarlijke klimaatverandering een halt toe te roepen is noodzakelijk. Greenpeace roept de Tweede Kamer daarom op om geen genoegen te nemen met de slappe energienota van het kabinet, die vandaag opnieuw besproken wordt. “De subsidie voor nieuwe groene stroom is stopgezet, zes nieuwe energiecentrales staan in de planning die gas of kolen gaan gebruiken. Dat is onvoorstelbaar in deze tijd. Om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen moet het kabinet juist nu investeren in duurzame energie uit wind, biomassa en zon,” aldus Hans Altevogt, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace Nederland.

Greenpeace Nederland heeft een windmolen in de hofvijver geplaatst naast het torentje van Balkenende. ©Greenpeace/De Hommel

Als de Tweede Kamer het energiebeleid vandaag aanneemt, komen er
de komende jaren nieuwe gas- en kolencentrales. Dat betekent meer
CO2-uitstoot en meer schadelijke klimaatverandering. De door het
kabinet beoogde afvang en opslag van CO2 is geen duurzame
oplossing. Kernenergie is gevaarlijk en levert radioactief afval.
De enige echte oplossingen voor het tegengaan van
klimaatverandering zijn energiebesparing en energie uit wind,
biomassa en zon, stellen klimaatwetenschappers samen met
Greenpeace.

Uit berekeningen van KEMA en het Duitse Lucht- en
Ruimtevaartinstituut, die Greenpeace de afgelopen weken heeft
gepresenteerd, blijkt duurzame energie enorm kansrijk. Groene
stroom is op termijn ook economisch interessant, zo berekende de
DLR voor heel Europa. De afhankelijkheid van eindige fossiele
brandstoffen wordt door het gebruik van duurzame energie
verkleind.

“Politiek Den Haag besteedt liefst zo min mogelijk euro’s aan de
vermindering van de CO2-uitstoot, terwijl we nu moeten voorsorteren
om de overgang naar een duurzame energievoorziening te maken,”
stelden de drie grote Nederlandse elektriciteitsbedrijven en vier
natuur- en milieuorganisaties enkele weken geleden samen in een
opiniestuk in het NRC, dat opriep tot een betrouwbaar
overheidsbeleid.

Greenpeace probeert het kabinet al langer te overtuigen van de
noodzaak van een beter klimaatbeleid. In september en oktober
voerde de organisatie meermalen actie, om de nadruk te leggen op
het belang van schone energie. Zo plaatsten actievoerders een
windmolen in de Hofvijver en boden de elektriciteitskabel aan
premier Balkenende aan. Tijdens een eerder energiedebat blokkeerden
actievoerders de steenkolenoverslag in Rotterdam. Er is wel wat
beweging bij de politiek. Afgelopen weekeind nam het CDA de
Energybox van Greenpeace over, een doos vol slimme
energiebesparingsmiddelen: Klimaat goed, geld terug. Altevolgt van
Greenpeace: “Nederland loopt als eerste onder water bij
verdergaande klimaatverandering. Er moet dus structureel geld
vrijkomen voor duurzame energie.”