Kernafval mag geen voorwaarde zijn om in duurzame energie te investeren

Den Haag, Nederland — Actievoerders van de milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu en Wise plaatsen vanmiddag 200 gele kernafvalvaten voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag. Dit is wat kerncentrale Borssele elke 10 jaar oplevert: 200 vaten hoogradioactief afval dat 240.000 jaar gevaarlijk blijft en waarvoor nog steeds geen oplossing is. De milieuorganisaties dringen er bij de politiek op aan ons het langer openhouden van Borssele te besparen en meer te investeren in energiebesparing en duurzame energie. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de sluiting van kerncentrale Borssele.

Actievoerders van de milieuorganisaties Greenpeace,
Milieudefensie, Natuur en Milieu en Wise plaatsen vanmiddag 200
gele kernafvalvaten voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag.
Dit is wat kerncentrale Borssele elke 10 jaar oplevert: 200 vaten
hoogradioactief afval dat 240.000 jaar gevaarlijk blijft en
waarvoor nog steeds geen oplossing is. De milieuorganisaties
dringen er bij de politiek op aan ons het langer openhouden van
Borssele te besparen en meer te investeren in energiebesparing en
duurzame energie. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de
sluiting van kerncentrale Borssele.

Staatssecretaris Van Geel van VROM stelt voor om de afkoopsom,
die nodig zou zijn om kerncentrale Borssele in 2013 te sluiten, in
te zetten voor energie-efficiency en duurzame energie. Zijn
uitspraken maskeren echter het eigenlijke probleem: het ontbreken
van een goed klimaatbeleid van het huidige kabinet. Duurzame
energiebronnen zoals zonne-energie en biomassa krijgen van
Balkenende II geen enkele kans. En nu presenteert Van Geel het
openblijven van een vervuilende kerncentrale als voorwaarde om in
duurzame energie te investeren.

Terwijl door energiebesparende maatregelen Borssele eenvoudigweg
overbodig kan worden. Het rapport “Elektriciteitsbesparing als
alternatief voor de bouw van nieuwe centrales” (Ecofys, juli 2004)
geeft voor huishoudens, dienstensector en industrie een
totaalpakket aan besparingsopties die ruwweg twee tot drie keer de
jaarproductie van Borssele (3.600 GWh/jaar) opleveren. Op langere
termijn is zelfs zes keer de jaarproductie van de kerncentrale te
besparen. De besparingsmaatregelen zijn simpel: bijvoorbeeld het
vervangen van gloeilampen door spaarlampen en het introduceren van
een 1Watt standaard voor standby-standen op elektrische
apparaten.

Door Borssele te besparen voorkomt de overheid de productie van
nog meer kernafval, een gevaarlijke milieulast voor toekomstige
generaties. Ook voorkomen we problemen rond de veiligheid van de
kerncentrale. Borssele is één van de oudste kerncentrales en het is
de vraag of het ook na 2013 één van de veiligste centrales zal
zijn. Bovendien zijn kerncentrales en radioactief afval
aantrekkelijke doelen voor terroristen. De plattegrond van Borssele
is al gevonden in het bezit van een vermeende terrorist.

Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu en Wise willen
voorkomen dat de overheid een verouderde technologie, waar een
groot milieuprobleem aan kleeft, gaat presenteren als de oplossing
voor het klimaatprobleem. Het politieke mes moet aan twee kanten
snijden: Borssele sluit, en de eigenaar van de kerncentrale EPZ
wordt verplicht het geld van een eventuele schadevergoeding te
investeren in duurzame energie en energiebesparing. De overheid
moet zich aan zijn belofte houden: Borssele dicht in 2013 en fors
inzetten op een écht duurzame energievoorziening.