Energiescenario Greenpeace kraakt nieuwe kolen- en kerncentrales

Amsterdam, Nederland — Greenpeace roept de politiek op tot een maatschappelijke discussie over de toekomst van de energievoorziening in Nederland. Van Geel stelt dat Nederland de klimaatdoelstellingen niet haalt zonder een nieuwe kerncentrale. De bewindsman baseert zich op het vandaag verschenen optiedocument van het Energie Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP). Inhoud, strekking en keuzes van dit document staan haaks op het onlangs uitgebrachte energiescenario van Greenpeace.

Verkleed als Romeinen houden actievoerders van Greenpeace een spandoek op met de tekst: ‘Als de Romeinen kercentrales hadden, moesten wij nu nog hun kernafval bewaken’. Greenpeace protesteert met deze actie tegen de plannen van het kabinet om de kerncentrale Borssele open te houden tot 2033.

In dit scenario toont de milieuorganisatie aan dat de uitstoot
van broeikasgassen tegen geringe meerkosten met dertig procent naar
beneden kan in 2020 en met tachtig procent in 2050 zónder nieuwe
kern- en kolencentrales. Simpelweg door efficiënter energiegebruik
en forsere investeringen in biomassa, wind- en zonne-energie.
Gezien de enorme kloof tussen het optiedocument en het
energiescenario van Greenpeace daagt de milieuorganisatie het
kabinet uit om een eerlijke maatschappelijke discussie over onze
toekomstige energievoorziening te starten.

Het optiedocument van ECN en MNP kijkt slechts naar de periode
tot 2020, maar de technologische energiekeuzes van vandaag bepalen
de energievoorziening voor de komende veertig tot vijftig jaar. De
energiekeuzes uit het optiedocument verkleinen de kansen van
duurzame energiebronnen, die volgens hetzelfde document juist ook
noodzakelijk zijn. Onderzoeksgeld van de overheid voor kernenergie,
CO2-afvang en opslag gaat ten koste van de versnelde ontwikkeling
van schone energie. Om klimaatverandering te voorkomen is een nog
forsere reductie van CO2-uitstoot noodzakelijk. En dit kan alleen
door zo snel mogelijk over te stappen naar een echt duurzame
energievoorziening.

In de maatschappelijke discussie moeten ook de risico’s rondom
kernafval, radioactieve vervuiling, proliferatie en veiligheid van
kerncentrales meegenomen worden. Kernenergie past niet in een
duurzame energievoorziening vanwege het afval dat 240.000 jaar
radioactief blijft. Milieustaatssecretaris Van Geel en
energieminister Brinkhorst kunnen beter kiezen voor duurzame
oplossingen voor de lange termijn dan belastinggeld te verspillen
aan tijdelijke, vervuilende oplossingen.