Greenpeace roept Tweede Kamer vanaf ‘climate crime scene’ op tot beter energiebeleid

Rotterdam, Nederland — Vanmorgen om 7.40 uur heeft Greenpeace de overslag van steenkool in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Greenpeace protesteert hiermee tegen het falende energiebeleid van het Kabinet. Vijftien actievoerders hebben zich vastgeketend aan twee enorme kranen, waardoor wachtende schepen hun steenkool niet kunnen lossen. Aan een hijskraan wordt een spandoek ontrold van 30 bij 3 meter met de tekst: D66+CDA+VVD=CO2. “Terwijl het klimaat zienderogen verslechtert, worden de steenkolen elke dag bij tonnen aangevoerd en ontbreekt bij het kabinet de wil om in duurzame energie (wind, zon en schone biomassa) te investeren.” Greenpeace roept de Tweede Kamer vanaf de Rotterdamse ‘climate crime scene’ op om geen genoegen te nemen met het slappe energierapport dat vandaag op de agenda staat.

Joris Thijssen van Greenpeace heeft het KEMA rapport over de haalbaarheid van een biomassacentrale aangeboden aan leden van de vaste kamercommissie van Economische Zaken. V.l.n.r. VVD Tweede Kamerlid de heer Hofstra, SP Tweede Kamerlid mevrouw van Velzen en VVD Tweede Kamerlid de Krom. Ook aanwezig maar niet op de foto: CDA Tweede Kamerlid de heer Hessels en Groenlinks Tweede Kamerlid de heer Vendrik. ©Greenpeace

Vanmorgen om 7.40 uur heeft Greenpeace de overslag van steenkool
in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Greenpeace protesteert hiermee
tegen het falende energiebeleid van het Kabinet. Vijftien
actievoerders hebben zich vastgeketend aan twee enorme kranen,
waardoor wachtende schepen hun steenkool niet kunnen lossen. Aan
een hijskraan wordt een spandoek ontrold van 30 bij 3 meter met de
tekst: D66+CDA+VVD=CO2. “Terwijl het klimaat zienderogen
verslechtert, worden de steenkolen elke dag bij tonnen aangevoerd
en ontbreekt bij het kabinet de wil om in duurzame energie (wind,
zon en schone biomassa) te investeren.” Greenpeace roept de Tweede
Kamer vanaf de Rotterdamse ‘climate crime scene’ op om geen
genoegen te nemen met het slappe energierapport dat vandaag op de
agenda staat.

Balkenende sprak mooie woorden op de laatste EU top over 30%
vermindering van de CO2 uitstoot, maar het kabinet doet in
werkelijkheid niks wat daar op lijkt. De CO2-uitstoot in Nederland
blijft alleen maar groeien. Het klimaat heeft een echte omslag naar
duurzame energie nodig. Nederland haalt zijn elektriciteit nog voor
24% uit steenkool, terwijl dat achterhaald, vies en slecht voor het
klimaat is.

Als het kabinet niets doet worden de komende jaren in Nederland
6 of 7 nieuwe gas- en kolencentrales gebouwd, die nog 30 tot 40
jaar CO2 gaan uitstoten. Brinkhorst noemt de komst van nieuwe
kolencentrales onontkoombaar, maar het kabinet kan dat nu nog
bijsturen in de richting van schone biomassa of wind- en
zonne-energie. Volgens nieuw KEMA-onderzoek is een 1000 megawatt
biomassacentrale, die een kwart van alle Nederlandse huishoudens
van elektriciteit kan voorzien, binnen handbereik. Maar dan moet er
wel nu in worden geïnvesteerd.

Greenpeace wil dat Brinkhorst de investeringssubsidie voor
nieuwe groene alternatieven direct weer in gang zet en zal de
Tweede Kamer vandaag vanaf de ‘climate crime scene’ in Rotterdam
met argusogen blijven volgen.