Regeerakkoord moet klimaatakkoord worden

Amsterdam, Nederland — Actievoerders van Greenpeace Nederland blokkeren sinds vanochtend de steenkolenhaven in Amsterdam. Ze houden vijf kranen bezet en maken daarmee het lossen onmogelijk van het kolenschip ‘Maciej Rataj’ met 33.750 ton steenkool aan boord. Ook het actieschip de ‘Arctic Sunrise’ wordt hierbij ingezet. De steenkool is bedoeld voor Nederlandse kolencentrales. De actievoerders willen met het stilleggen van de steenkolenaanvoer bereiken dat uit de formatiebesprekingen een ambitieus klimaatakkoord komt. Kolen en kolencentrales passen daar niet in. Beelden van de actie worden vertoont op een mega groot beeldscherm voor het Catshuis, waar vandaag de formateurs vergaderen. Via een live-verbinding zal een van de actievoerders de fractievoorzitters oproepen van dit regeerakkoord ook een klimaatakkoord te maken.

“Het is overduidelijk dat het klimaat aan het veranderen is. Uit
het rapport van de IPCC(1) blijkt dat klimaatverandering sneller
gaat dan we al vreesden”, aldus Femke Bartels, campagneleider
klimaat en energie van Greenpeace Nederland. “Daarom moet het
toekomstige kabinet zorgen dat er niet meer in klimaatontwrichtende
kolen geïnvesteerd wordt, maar in energiebesparing en schone
energie. Harde afspraken moeten in een duurzaam regeerakkoord
worden vastgelegd.” Greenpeace wil Balkenende, Bos en Rouvoet
herinneren aan hun verkiezingsbeloften en motiveren in de formatie
een klimaatakkoord te sluiten voor schone energie en tegen
klimaatverandering.

Greenpeace pleit ervoor alles in het werk te stellen om in 2020
30 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Daarom moet een
nieuw kabinet inzetten op minimaal 2 procent energiebesparing per
jaar. Daarnaast moet het kabinet jaarlijks 2 miljard vrijmaken voor
schone energie. Alle schone energie-technologie is beschikbaar. Het
is een politieke keuze of Nederland overschakelt op duurzame
energie of doorgaat met het verstoken van fossiele
brandstoffen.

Stroomproducenten zoals Nuon hebben in Nederland op dit moment
plannen voor vier nieuwe grote kolencentrales. Mede door de
verbranding van steenkool is de Nederlandse klimaatvervuiling door
CO2 sinds 1990 met meer dan 10 procent gestegen. “Als Nederland
echt iets aan het klimaatprobleem wil doen moet een nieuw kabinet
ingrijpen en het groeiend gebruik van kolen in Nederland stoppen”,
aldus Femke Bartels. “Als we nu kiezen voor vieze kolencentrales
zitten we de komende veertig jaar vast aan deze vorm van
klimaatvervuiling. De omslag naar een schone energiehuishouding
begint hier en nu. Er is geen tijd te verliezen.”

Noot voor de redactie:

De actievoerders in de kranen van de steenkoolhaven hebben
apparatuur meegenomen waarmee ze via een chatkanaal direct in
verbinding staan met internetgebruikers. Iedereen kan op
www.greenpeace.nl contact leggen.