Wereldscenario toont aan dat halvering uitstoot CO2 kan zonder gevolgen voor economische groei

Amsterdam, Nederland — Greenpeace presenteert vandaag haar mondiale energiescenario. Dit scenario toont aan dat de CO2-vervuiling van de atmosfeer halverwege deze eeuw met 50 procent kan zijn verminderd. Dit vergeleken met de uitstoot in 2000. Klimaatexperts denken dat gevaarlijke klimaatverandering hiermee kan worden voorkomen. Het scenario laat ook zien dat er geen milieuvervuilende tussenstappen nodig zijn om de mondiale opwarming te stoppen. Kernenergie en ook kolencentrales die CO2 afvangen en opslaan zijn overbodig.

De studie is een samenwerkingsproject van Greenpeace, het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum en de European Renewable Energy Council (EREC). Verder werkten elf internationale onderzoeksinstituten mee. Het onderzoek laat zien hoe binnen 43 jaar de mondiale CO2-emissie met 50 procent naar beneden kan worden gebracht. Slimmer omgaan met energie en verdere ontwikkeling van bestaande schone manieren van energieopwekking zijn de belangrijkste instrumenten hiervoor. Deze voorstellen hinderen de mondiale economische ontwikkeling niet. Zowel de Verenigde Staten als China kunnen bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. In het scenario verminderen de VS hun CO2 vervuiling in 2050 met ruim 70 procent. Alleen al efficiëntere auto’s kunnen in de Verenigde Staten zorgen voor een besparing van 20 procent van het totale energieverbruik.

De CO2-uitstoot van China is in het scenario in 2050 slechts iets minder dan op dit moment. Zonder klimaatbeleid zou China tweeënhalf keer zoveel CO2 uitstoten. Dat is China’s bijdrage aan de oplossing van dit mondiale probleem. Dat de Verenigde Staten wel haar CO2 uitstoot moet indammen wordt verklaard doordat deze staat en bijvoorbeeld ook Europa 200 jaar geleden een industriële revolutie hebben doorgemaakt en al veel meer CO2 hebben uitgestoten. China maakt nu een stormachtige economische groei door en krijgt daarvoor in het Greenpeace-scenario meer ruimte.

Schone energiebronnen zoals wind, zon en schone biomassa zijn goed in staat om aan de energiebehoefte te voldoen. Greenpeace wil met het scenario laten zien dat het oplossen van het klimaatprobleem samen kan gaan met economische ontwikkeling. In Nederland roept Greenpeace Balkenende, Bos en Rouvoet om het regeerakkoord ook tot klimaatakkoord te maken.