Opwerking van radioactief afval uit kerncentrale Borssele in strijd met OSPAR-verdrag

Amsterdam, Nederland — De Nederlandse regering schendt internationale verdragen wanneer de kerncentrale in Borssele nieuwe opwerkingscontracten afsluit. Het OSPAR-verdrag¹ verplicht Nederland ertoe het afval uit de kerncentrale direct op te slaan. De radioactieve lozingen van de opwerkingsfabrieken die de zeeën vervuilen worden dan voorkomen. Dit is de conclusie van Dr. M. Brus, hoofddocent volkenrecht van de Universiteit Leiden, na een juridische analyse van verschillende internationale verdragen in opdracht van Greenpeace.

De Nederlandse regering schendt internationale verdragen wanneer
de kerncentrale in Borssele nieuwe opwerkingscontracten afsluit.
Het OSPAR-verdrag¹ verplicht Nederland ertoe het afval uit de
kerncentrale direct op te slaan. De radioactieve lozingen van de
opwerkingsfabrieken die de zeeën vervuilen worden dan voorkomen.
Dit is de conclusie van Dr. M. Brus, hoofddocent volkenrecht van de
Universiteit Leiden, na een juridische analyse van verschillende
internationale verdragen in opdracht van Greenpeace.

Het demissionaire kabinet wil de kerncentrale in Borssele na
2003 openhouden, hoewel in 1994 door de Tweede Kamer is besloten
dat de centrale dan dicht moet. Borssele is van plan het
radioactieve afval te blijven opwerken en zal daarvoor nieuwe
contracten afsluiten met de fabrieken in Frankrijk of Engeland. Dit
is direct in tegenspraak met de internationale verantwoordelijkheid
van Nederland. Verschillende internationale verdragen verplichten
Nederland al het mogelijke te doen om radioactieve vervuiling van
de zee te voorkomen en terug te dringen. Waar veel verdragen vaag
zijn over concrete maatregelen, hebben partijen bij het
OSPAR-verdrag (m.u.v. Frankrijk en Engeland) besloten te willen
stoppen met opwerking en te kiezen voor directe opslag van
kernafval. Dat houdt in dat bestaande opwerkingscontracten moeten
worden beëindigd. Nieuwe contracten mogen niet meer worden
afgesloten.

Het is ongekend dat de huidige coalitie van CDA, VVD en LPF het
goedkeurt dat Nederlands kernafval wordt opgewerkt in Frankrijk en
Engeland. Staatssecretaris Van Geel van Milieu zei hierover: “Het
OSPAR-verdrag heeft geen gevolgen voor een keuze van Nederland om
opwerken al dan niet te faciliteren.” Het demissionaire kabinet
ontkent zijn verantwoordelijkheid en is niet van plan aan de
internationale verplichtingen te voldoen. Wanneer Nederland haar
afval naar de opwerkingsfabrieken blijft sturen, is de kans op
gerechtelijke stappen van verdragspartners reëel. Ierland heeft
bijvoorbeeld Engeland al voor het internationale gerechtshof
gedaagd in verband met de vervuiling veroorzaakt door de
opwerkingsfabriek in Sellafield.

Opwerking is vervuilend, gevaarlijk en overbodig. Bovendien is
het openhouden van de kerncentrale in Borssele volstrekt onnodig.
Er zijn goede, haalbare, duurzame energiebronnen, zoals wind en zon
voor handen. Eén windmolenpark (450 MW) kan probleemloos de
kerncentrale vervangen. Maar CDA, VVD en LPF kiezen voor
vervuilende kernenergie. Greenpeace roept de politieke partijen op
haar internationale verantwoordelijkheid te nemen en per direct te
stoppen met opwerking. Nederland moet een eind maken aan de
productie van kernafval en het inmiddels geproduceerde afval
bovengronds opslaan.

¹ het internationale verdrag ter bescherming van de
Noordoostelijke Atlantische oceaan. Vijftien landen, waaronder
Nederland, en de Europese Unie zijn lid van OSPAR.