Stopzetten subsidie groene stroom is funest voor klimaat

Den Haag, Nederland — Greenpeace heeft een windmolen in de hofvijver geplaatst naast het torentje van Balkenende. Greenpeace roept de Tweede Kamer op om vandaag geen genoegen te nemen met de slappe energienota van het kabinet. “De subsidie voor nieuwe groene stroom is stopgezet en dat is onvoorstelbaar in deze tijd. Om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen moet het kabinet juist nu investeren in duurzame energie uit wind, biomassa en zon,” aldus Joris Thijssen, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace Nederland. Het spandoek aan de zeven meter hoge windmolen luidt: “Kabinet wurgt groene stroom.”

Windmolenpark voor de Deense kust. Foto: Greenpeace/Sims

Als de Tweede Kamer het energiebeleid vandaag aanneemt komen er
de komende jaren zeker nieuwe gas- en kolencentrales. Dat betekent
meer CO2-uitstoot en meer schadelijke klimaatverandering.
Energiebesparing en energie uit wind, biomassa en zon zijn de enige
echte oplossingen voor het tegengaan van klimaatverandering,
stellen klimaatwetenschappers samen met Greenpeace. Kernenergie is
gevaarlijk en levert radioactief afval. De opslag van CO2 is geen
duurzame oplossing. Uit berekeningen van KEMA en het Duitse Lucht-
en Ruimtevaartinstituut, die Greenpeace de afgelopen weken heeft
gepresenteerd, blijkt duurzame energie enorm kansrijk. Groene
stroom is op termijn ook economisch interessant, zo berekende de
DLR voor heel Europa.

Zestien actievoerders plaatsten de windmolen op een stevig
fundament in de hofvijver. Een kanovaarder van Greenpeace biedt
Balkenende in het torentje een stekkerdoos aan die in verbinding
staat met de molen. “Balkenende spreekt mooie woorden over het
aanpakken van klimaatverandering, maar hij bezuinigt vervolgens op
duurzame oplossingen. Nederland loopt als eerste onder water bij
verdergaande klimaatverandering. Er moet dus structureel geld
vrijkomen voor duurzame energie,” aldus Thijssen van
Greenpeace.