Greenpeace twijfelt aan daadkracht Van Geel om kerncentrale te sluiten

Amsterdam, Nederland — In de recent opgelaaide discussie over de sluiting van kerncentrale Borssele, heeft staatssecretaris Van Geel diverse keren gezegd dat de kerncentrale bij sluiting in 2013 een enorme schadeclaim zal eisen. Maar de kans dat Borssele die schadeclaim ook daadwerkelijk wordt toegekend, is lang niet zo groot als Van Geel voordoet. Als de overheid snel en slagvaardig het kabinetsbeleid – waarin staat dat de centrale in 2013 dichtmoet – uitvoert, maakt Borssele namelijk weinig kans. Dit is de conclusie van een juridisch advies dat vandaag op verzoek van Greenpeace Nederland aan staatssecretaris Van Geel van VROM is verstuurd.

Actievoerders van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu en Wise hebben 200 gele kernafvalvaten voor de ingang van de Tweede Kamer afgeleverd. De milieuorganisaties willen dat de politiek in 2013 de stekker uit Borssele trekt en meer investeert in energiebesparing en duurzame energie. (c)Greenpeace/Keeris

In de recent opgelaaide discussie over de sluiting van
kerncentrale Borssele, heeft staatssecretaris Van Geel diverse
keren gezegd dat de kerncentrale bij sluiting in 2013 een enorme
schadeclaim zal eisen. Maar de kans dat Borssele die schadeclaim
ook daadwerkelijk wordt toegekend, is lang niet zo groot als Van
Geel voordoet. Als de overheid snel en slagvaardig het
kabinetsbeleid – waarin staat dat de centrale in 2013 dichtmoet –
uitvoert, maakt Borssele namelijk weinig kans. Dit is de conclusie
van een juridisch advies dat vandaag op verzoek van Greenpeace
Nederland aan staatssecretaris Van Geel van VROM is verstuurd.

Greenpeace twijfelt sterk aan de daadkracht van Van Geel om
kerncentrale Borssele te sluiten. “De staatssecretaris lijkt zich
te verschuilen achter eventuele juridische claims om daarmee de
sluiting van Borssele voor zich uit te schuiven,” aldus Rianne
Teule, campagneleider kernenergie. “Borssele weet sinds 1994 van de
voorgenomen sluiting en kan er dus in haar bedrijfsvoering rekening
mee houden. Een schadeclaim voor gederfde inkomsten is dan ook
onzinnig.”

Volgens de staatssecretaris kan Borssele alleen worden gesloten
wanneer een afkoopsom van meer dan honderden miljoenen euro’s wordt
betaald. Van Geel baseert zich hier op een rapport van de
Landsadvocaat. De Landsadvocaat komt daarin, volgens Van Geel, tot
de conclusie dat “een schadevergoeding bij gedwongen sluiting
waarschijnlijk onontkoombaar is”. De onderbouwing van deze stelling
en de hoogte van een eventuele schadeclaim (“enkele honderden
miljoenen tot ruim een miljard euro”) wil Van Geel niet vrij geven
omdat dat de onderhandelingspositie van de staat zou schaden.

Greenpeace heeft Van den Biesen Advocaten gevraagd om een
“second opinion”. Van den Biesen Advocaten vinden een enorme
schadeclaim helemaal niet waarschijnlijk. Hun conclusie is dat de
kans op toekenning en de hoogte van een schadevergoeding sterk
afhangt van de ‘voorzienbaarheid’ van de beslissing tot sluiting.
Als de overheid consequent vasthoudt aan het kabinetsbeleid waarin
staat dat de centrale in 2013 moet sluiten, heeft Borssele dit
ruimschoots kunnen voorzien en er in haar bedrijfsvoering rekening
mee kunnen houden. Maar, hoe vaker de overheid publiekelijk zegt
dat Borssele mogelijk ook na 2013 openblijft, hoe sterker de
juridische positie van Borssele wordt.

“Het argument dat openbaarmaking van het rapport van de
Landsadvocaat de juridische onderhandelingspositie zou schaden, is
vooral een gelegenheidsargument”, aldus Rianne Teule. “Van Geel
heeft zijn onderhandelingspositie zelf al deels uit handen gegeven
door bedragen van een miljard euro te noemen en in de media te
zeggen dat hij de optie openhoudt om de centrale niet al in 2013 te
sluiten”.

De Nederlandse overheid heeft al sinds 1994 het voornemen om
kerncentrale Borssele te sluiten. In dat jaar sprak de Tweede Kamer
zich in een motie uit voor sluiting van de kerncentrale in 2003.
Hoewel daarover een afspraak was gemaakt met de toenmalige
eigenaren van Borssele, is deze einddatum nooit vastgelegd. Er
volgden verschillende (juridische) procedures om sluiting in 2003
alsnog te realiseren. Eind 2002 liet toenmalig demissionair
Staatssecretaris Van Geel (Balkenende-I) de laatste juridische
strohalm die de staat heeft voor sluiting op de afgesproken datum
schieten. Hij ging niet in op een door Groenlinks ingediende motie
om in hoger beroep te gaan in de laatste rechtzaak. Een paar
maanden later sprak kabinet Balkenende-II af dat Borssele uiterlijk
2013 dicht zou moeten.

Greenpeace wil dat de overheid snel en slagvaardig handelt en
zich aan haar belofte houdt: Borssele sluiten in 2013 en als het
gaat om het tegengaan van klimaatverandering, fors inzetten op een
écht duurzame energievoorziening met zon, wind en biomassa.

Welke wereldwijde problemen spelen er deze week rond
kernenergie? Lees hier het
weekjournaal kernenergie
.