Greenpeace brengt radioactieve vervuiling naar Tweede Kamer

Amsterdam, Nederland — Greenpeace wil dat de Tweede Kamer zich vandaag uitspreekt tegen de vervuiling die het Nederlands kernafval uit kerncentrale Borssele aan de Franse kust veroorzaakt. Vandaag debatteert de Vaste Kamercommissie van VROM over de beslissing van EPZ, eigenaar van kerncentrale Borssele, om door te gaan met het vervuilende opwerken van het kernafval. Greenpeace biedt de Tweede Kamerleden een petitie én een tastbaar bewijs aan van de radioactieve vervuiling in Frankrijk. De milieuorganisatie vindt dat Nederland, net als bijvoorbeeld Duitsland en België, zich moet houden aan internationale verdragen en de opwerking van Nederlands kernafval in Frankrijk definitief moet stoppen.

Greenpeace wil dat de Tweede Kamer zich vandaag uitspreekt tegen de vervuiling die het Nederlands kernafval uit kerncentrale Borssele aan de Franse kust veroorzaakt. Vandaag debatteert de Vaste Kamercommissie van VROM over de beslissing van EPZ, eigenaar van kerncentrale Borssele, om door te gaan met het vervuilende opwerken van het kernafval. Greenpeace biedt de Tweede Kamerleden een petitie én een tastbaar bewijs aan van de radioactieve vervuiling in Frankrijk. De milieuorganisatie vindt dat Nederland, net als bijvoorbeeld Duitsland en België, zich moet houden aan internationale verdragen en de opwerking van Nederlands kernafval in Frankrijk definitief moet stoppen.

Doordat Borssele tien jaar langer openblijft, produceert het nog meer kernafval. Hierdoor zadelen we vele generaties na ons op met een nog groter probleem: het kernafval blijft – ook na opwerking – nog 240.000 jaar gevaarlijk. Door dit afval op te werken in de nucleaire fabriek in het Franse La Hague, veroorzaakt het Nederlands kernafval ook nog eens tien jaar langer nucleaire vervuiling aan de Franse kust. Op 9 juni jl. heeft Greenpeace door een blokkade van het kerntransport uit Borssele de politiek opgeroepen in elk geval een einde te maken aan deze nucleaire vervuiling.

Staatssecretaris Van Geel wil totnogtoe niets aan de beslissing van EPZ doen en verschuilt zich achter het argument dat het opwerkingscontract een zaak is tussen de betreffende bedrijven. Maar de leden van de Tweede Kamercommissie van VROM hebben de plicht om deze beslissing te toetsen aan de huidige internationale situatie. Daarom biedt Greenpeace de leden van de commissie het rapport “Extension of Dutch Reprocessing: Upholding the plutonium industry at Dutch Society’s Expenses?” (1) aan. Dit rapport laat zien dat Nederland door haar kernafval te blijven opwerken, loodrecht ingaat tegen internationale ontwikkelingen. Opwerking is vanuit het oogpunt van milieu en proliferatie rampzalig. Bij het opwerken van het afval uit Borssele, loost de nucleaire fabriek in La Hague per jaar miljoenen liters radioactief afval in zee. Greenpeace heeft herhaaldelijk de schadelijke effecten van opwerking aangetoond. Landen als België, Duitsland, Zweden, Spanje en Zwitserland hebben vanwege deze vervuiling besloten te stoppen met opwerking en slaan hun kernafval nu direct op.

Omdat bij opwerking plutonium vrijkomt, brengt het ook proliferatiegevaar met zich mee. Internationale leiders, zoals de Amerikaanse president Bush en het hoofd van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) El Baradei, waarschuwden de afgelopen maanden regelmatig voor de risico’s van opwerking. In Frankrijk staat nu al ruim 3000 kilo Nederlands plutonium opgeslagen. Met het verlengen van het opwerkingscontract komt er alleen maar meer plutonium bij. Plutonium verkopen is geen optie, want er is geen markt voor. En in Nederland is geen plek om het plutonium op te slaan.

De Tweede Kamer kan voorkomen dat Borssele doorgaat met de nucleaire vervuiling van de Noordzee. Zij moet staatssecretaris Van Geel dwingen het besluit te nemen dat het kernafval voortaan direct moet worden opgeslagen. “Nu kerncentrale Borssele openblijft tot 2013 zadelen we toekomstige generaties al op met een onoplosbaar afvalprobleem,” aldus nucleair deskundige Rianne Teule. “Laten we er in elk geval voor zorgen dat het Nederlands kernafval niet langer schuldig is aan verdere vervuiling van de Noordzee.”

Greenpeace biedt vanmiddag het rapport en een monster van de radioactieve vervuiling in La Hague aan de leden van de Vaste Kamercommissie VROM om 13.30 uur in de hal van de Tweede Kamer.

1 “Extension of Dutch Reprocessing: Upholding the plutonium industry at Dutch Society’s Expenses?”, WISE-Paris (World Information Service on Energy), Juni 2004