Haagse hofvijver vol kernafvalvaten

Amsterdam, Nederland — Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van kerncentrale Borssele in 2013. Staatssecretaris Van Geel opperde begin dit jaar, tegen het regeerakkoord in, Borssele ook na 2013 open te houden. D66, een partij die zegt hart voor het milieu te hebben, heeft gisteren gezegd hiermee akkoord te gaan. Greenpeace Nederland waarschuwt dat deze draaikonterij rampzalig is. Met 200 drijvende kernafvalvaten in de hofvijver bij het Binnenhof laten 25 Greenpeace-actievoerders zien waarom: kernenergie is nooit veilig. Borssele produceert levensgevaarlijk radioactief afval en is een potentieel doelwit voor terroristische aanslagen. Greenpeace eist dat het kabinet vasthoudt aan haar besluit Borssele in 2013 te sluiten en kiest voor een echt duurzaam energiebeleid met forse inzet op energiebesparing en veilige energiebronnen zoals zon, wind en schone biomassa.

Actievoerders van Greenpeace hebben op de koepel van de kerncentrale in Borssele een barst geschilderd. Volgens Greenpeace is kernenergie nooit 100% veilig. Foto: Greenpeace/Thomas Schlijper

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van
kerncentrale Borssele in 2013. Staatssecretaris Van Geel opperde
begin dit jaar, tegen het regeerakkoord in, Borssele ook na 2013
open te houden. D66, een partij die zegt hart voor het milieu te
hebben, heeft gisteren gezegd hiermee akkoord te gaan. Greenpeace
Nederland waarschuwt dat deze draaikonterij rampzalig is. Met 200
drijvende kernafvalvaten in de hofvijver bij het Binnenhof laten 25
Greenpeace-actievoerders zien waarom: kernenergie is nooit veilig.
Borssele produceert levensgevaarlijk radioactief afval en is een
potentieel doelwit voor terroristische aanslagen. Greenpeace eist
dat het kabinet vasthoudt aan haar besluit Borssele in 2013 te
sluiten en kiest voor een echt duurzaam energiebeleid met forse
inzet op energiebesparing en veilige energiebronnen zoals zon, wind
en schone biomassa.

“Dit kabinet, inclusief D66 dat zegt tegen kernenergie te zijn,
doet net of het openhouden van kerncentrale Borssele weinig nadelen
heeft, omdat de reactor er toch al staat. Maar kernenergie is nooit
veilig,” aldus Femke Bartels, campagneleider klimaat en energie van
Greenpeace. “Borssele produceert elke tien jaar 200 afvalvaten met
hoogradioactief afval. Alleen daarom al is kernenergie nooit een
oplossing voor klimaatverandering. Daarnaast zijn er de
veiligheidsrisico’s. Borssele is met haar 32 jaar al één van de
oudste kerncentrales ter wereld en kerncentrales zijn een
gevaarlijk zwakke plek voor terrorisme.”

Van Geels belangrijkste argument om de centrale langer open te
houden luidde dat de centrale mogelijk een hoge schadevergoeding,
tot een miljard euro, kon eisen. Onderzoek door een
advocatenkantoor in opdracht van Greenpeace, toont echter aan dat
een schadevergoeding onwaarschijnlijk is en zeker geen miljard euro
zal bedragen [1]. De informatie die Van Geel aan de Tweede Kamer
stuurde ter voorbereiding van het debat, vernauwt zich tot de
financiële kant en bagatelliseert de milieunadelen van kernenergie.
Van Geel heeft geen antwoord op het risico van terrorisme en weet
ook niet wat we met het kernafval moeten doen.

Voorstanders van kernenergie misbruiken klimaatverandering om
kernenergie te promoten. Maar kernenergie is een schijnoplossing.
De nadelen overtreffen de voordelen: er is geen oplossing voor het
kernafval dat 240.000 jaar gevaarlijk blijft, de voorraad uranium –
de grondstof voor kernenergie – is binnen 50 tot 70 jaar uitgeput,
ongelukken zijn in ouder wordende centrales zoals Borssele nooit
uit te sluiten [2] en nucleaire fabrieken zijn een interessant
doelwit voor terroristen [3]. Ook draagt Borssele bij aan het
gevaar van kernwapens door de productie van plutonium, jaarlijks
zo’n 100 kilo. Voor het maken van een kernbom is acht kilo
voldoende.

Van Geel en D66 willen het geld voor een mogelijke
schadevergoeding besteden aan duurzame energie. “Een schijnbaar
nobel idee, maar de wereld op zijn kop.” aldus Femke Bartels. “Dit
kabinet heeft geen duurzaam energiebeleid. Zojuist heeft minister
Brinkhorst de subsidie op wind-energie en biomassa abrupt afgekapt
en de doelstelling voor energiebesparing verlaagt. En dat terwijl
investeerders in de rij staan om schone energie op te wekken met
bijvoorbeeld windmolens op de Noordzee.”

Greenpeace hoopt dat de tweede kamerleden dit kabinet ervan
kunnen overtuigen dat de sluiting van Borssele nú daadkrachtig moet
worden uitgevoerd. “De slappe houding van de regering Balkenende
helpt ons van de regen in de drup. De sluiting nu niet uitvoeren
maakt het vrijwel onmogelijk om deze oude kerncentrale ooit nog
dicht te krijgen,” aldus Femke Bartels. Een duurzame
energievoorziening is alleen haalbaar door daadkrachtig handelen:
Borssele sluiten en massaal investeren in échte oplossingen, zoals
energiebesparing en duurzame bronnen. “Met het huidige
kabinetsbeleid ligt over 20 jaar de hele hofvijver vol met
kernafvalvaten.”

Welke wereldwijde problemen spelen er deze week rond
kernenergie? Lees op www.greenpeace.nl het weekjournaal
kernenergie.

[1] Van den Biesen Advocaten, Juridisch Advies aan VROM, dd. 27
april 2005,
(www.greenpeace.nl/reports/verlengde-opening-borssele)

[2] “Verlengde opening Borssele: risico’s en kosten”, rapport
Profundo, april 2005
(www.greenpeace.nl/reports/verlengde-opening-borssele)

[3] “Nuclear Reactor Hazards, ongoing dangers of operating
nuclear technology in the 21st century”, rapport voor Greenpeace
International, April 2005
(http://www.greenpeace.org/international/press/reports/nuclearreactorhazards)

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. De organisatie
wordt in Nederland gesteund door ongeveer 612.000 donateurs.
Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie,
giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het verdwijnen van
biodiversiteit op land en zee.