Amsterdam, Nederland — Greenpeace is tegen financiële compensatie van de energierekening. De Tweede Kamer vergadert vanavond over compensatie van de stijgende energieprijzen. Greenpeace wil dat het kabinet het geld voor de eenmalige financiële compensatie investeert in energiebesparing. Dat is goed voor milieu én portemonnee, want het leidt tot een lagere CO2-uitstoot en een structureel lagere energierekening voor elk huishouden. Campagneleider Hans Altevogt van Greenpeace: “Met die paar tientjes die je teruggeeft aan een huishouden kan je veel meer doen. Geef een zogenaamde EnergyBox, een besparingspakket, en de energierekening wordt elk jaar lager.”

De EnergyBox, ontwikkeld door Greenpeace.

Greenpeace is tegen financiële compensatie van de
energierekening. De Tweede Kamer vergadert vanavond over
compensatie van de stijgende energieprijzen. Greenpeace wil dat het
kabinet het geld voor de eenmalige financiële compensatie
investeert in energiebesparing. Dat is goed voor milieu én
portemonnee, want het leidt tot een lagere CO2-uitstoot en een
structureel lagere energierekening voor elk huishouden.
Campagneleider Hans Altevogt van Greenpeace: “Met die paar tientjes
die je teruggeeft aan een huishouden kan je veel meer doen. Geef
een zogenaamde EnergyBox, een besparingspakket, en de
energierekening wordt elk jaar lager.”

Greenpeace presenteerde haar EnergyBox op 1 november op een
CDA-congres. De EnergyBox kan naar keuze worden gevuld met
bijvoorbeeld spaarlampen, standby killers voor tv en computer,
slimme energiemeters en een Energieprestatieadvies. De Tweede Kamer
praat nu over 35 tot 50 euro aan eenmalige financiële compensatie,
terwijl een paar simpele ingrepen jaarlijks voor tenminste een
zelfde bedrag aan besparing opleveren. En jaren achtereen. Met een
simpele standby-killer wordt het sluipverbruik van een tv die
uitstaat stopgezet. Dat bespaart 12 euro per jaar per tv. Een
spaarlamp van 5 euro levert zes jaar lang een besparing op van 15
euro per jaar.

Tijdens de begrotingsbehandeling van VROM is circa vijf miljoen
euro vrijgemaakt om in 2006 een pilot te starten die de EnergyBox
in enkele tienduizenden huishoudens uittest. Greenpeace wil dat de
EnergyBox in 2007 aan alle Nederlandse huishoudens wordt gegeven.
Het geld voor de eenmalige financiële compensatie kan hiervoor
worden gebruikt. Investeren in energiebesparing voorkomt dat het
kabinet elk jaar opnieuw geld moet uittrekken voor stijgende
energieprijzen. Met energiebesparing kan de bouw van een nieuwe
gas- of kolengestookte centrale overbodig worden gemaakt en dat
scheelt heel veel CO2.