Kabinet doet Waddenzee in de uitverkoop

Amsterdam, Nederland — Actievoerders van Greenpeace Nederland en de Waddenvereniging plaatsen vandaag grote borden op het wad met ‘Te Koop: Waddenzee’ met de verantwoordelijke ministers als makelaars. De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties, verenigd in www.knokmeevoordewaddenzee.nl, protesteren hiermee tegen het advies van de commissie-Meijer, dat natuurbeheer in de Waddenzee alleen mogelijk is met de opbrengsten van het waddengas. De geplaatste borden zijn een aanklacht tegen de uitverkoop van het Wad door het kabinet.

Actievoerders van Greenpeace en de Waddenvereniging hebben enorme borden op het wad geplaatst met ‘Te Koop: Waddenzee’ en de verantwoordelijke ministers als makelaars. Met deze borden protesteren beide organisaties tegen de uitverkoop van het wad door het kabinet.

Actievoerders van Greenpeace Nederland en de Waddenvereniging
plaatsen vandaag grote borden op het wad met ‘Te Koop: Waddenzee’
met de verantwoordelijke ministers als makelaars. De gezamenlijke
natuur- en milieuorganisaties, verenigd in
www.knokmeevoordewaddenzee.nl, protesteren hiermee tegen het advies
van de commissie-Meijer, dat natuurbeheer in de Waddenzee alleen
mogelijk is met de opbrengsten van het waddengas. De geplaatste
borden zijn een aanklacht tegen de uitverkoop van het Wad door het
kabinet.

Alle signalen wijzen er op dat het kabinet morgen besluit
gaswinning in de Waddenzee goed te keuren. En dat terwijl er nog
steeds onzekerheid bestaat over eventuele bodemdaling als gevolg
van gaswinning. Met het standpunt dat alleen dankzij de gasbaten
het onderhoud van ons grootste natuurgebied mogelijk is, doet het
kabinet de Waddenzee in de uitverkoop. Greenpeace en de andere
natuur- en milieuorganisaties maken deze uitverkoop zichtbaar met
het plaatsen van de Te Koop-borden in het Waddengebied. Deze actie
is onderdeel van een serie acties en protesten. Eerder dit jaar
voerde Greenpeace actie bij een gaswinningspaal van de NAM op de
Waddenzee.

Het voornemen van de regering is strijdig met internationale
afspraken over het beschermen van belangrijke natuurgebieden.
Nederland is verplicht de Waddenzee te beschermen tegen
bedreigingen en schade. Dit is vastgelegd in de
Biodiversiteitsconventie, de Vogel- en Habitatrichtlijn en het
Kyoto Protocol. De Wadden, een belangrijk internationaal
natuurgebied, worden bedreigd door schelpdiervisserij,
zeespiegelstijging, scheepvaartongelukken en vervuiling. De
commissie-Meijer adviseert terecht deze problemen aan te pakken.
Echter, door beheer van waddennatuur afhankelijk te maken van
waddengas, geeft Nederland internationaal een slecht voorbeeld. Als
winstgevendheid van natuurgebieden de internationale norm wordt,
ziet de toekomst van de natuur er somber uit.

Overigens betekent het kabinetsbesluit nog niet dat de gaskraan
daadwerkelijk open gaat. Dit najaar krijgt de Tweede Kamer de kans
deze uitverkoop van het Wad te stoppen en te kiezen voor een
aanpak, waarbij de bescherming van de natuur in dit bijzondere
gebied echt voorop staat.

Locaties borden ondermeer:

Peilhuis RWS Balgzand bij Wieringen, 12.00 uur

Havenhoofd Harlingen, plusminus 14.00 uur

Veerpont Holwerd, plusminus 15.00 uur

Veerpont Lauwersoog, plusminus 16.00 uur

Engelsmanplaat, tijdstip nog onbekend

De gezamenlijke organisaties: Waddenvereniging, Vogelbescherming
Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Greenpeace
Nederland, Stichting Natuur en Milieu, De Landschappen, Wereld
Natuur Fonds, Stichting Wilde Kokkels, Milieudefensie, Friese
Milieu Federatie, Milieufederatie Groningen