Amsterdam, Nederland — De Europese eigenaar van de kernreactor in Petten, Euratom, moet toch vervolgd worden voor ernstige milieuovertredingen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft Greenpeace Nederland hierover in het gelijk gesteld. Minister van Justitie Donner had aangegeven geen juridische stappen te willen ondernemen vanwege mogelijke ‘immuniteit’ van Euratom (de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie). Het Amsterdamse Gerechtshof acht immuniteit echter niet van toepassing, en heeft de Officier van Justitie in Alkmaar bevolen Euratom alsnog te vervolgen. Drie andere bedrijven, waarbij vergelijkbare milieuovertredingen werden geconstateerd zijn inmiddels veroordeeld.

De kernreactor in Petten, Noord-Holland.

In september 2003 bleek dat alle vier bedrijven die op het
terrein van de kernreactor in Petten werken de milieuregels ernstig
overtreden. Tijdens die controle constateerde de politie op het
terrein in Petten een fors aantal schendingen van de milieuwet,
zoals gasflessen in wegroestende opslagkasten, ontbrekende
brandblussers en opslag van gevaarlijk materiaal in zeecontainers.
Euratom, eigendom van de Europese Commissie, is een van de
verantwoordelijke bedrijven. Deze organisatie leek vrijuit te gaan
na tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Greenpeace, en nu ook het Amsterdamse Gerechtshof, vinden echter
dat ook Euratom zich aan de Nederlandse milieuregels moet houden.
Wanneer dat niet gebeurt moet ook Euratom daarvoor worden gestraft.
Greenpeace dringt al jaren aan op verbetering van de
veiligheidscultuur in Petten. Juist bij de bedrijfsvoering van een
kernreactor en omgang met radioactief materiaal is de naleving van
milieuregels cruciaal.

Welke wereldwijde problemen spelen er deze week rond
kernenergie? Lees op www.greenpeace.nl het weekjournaal
kernenergie.