Zonder besluit kiest kabinet voor kernenergie

Amsterdam, Nederland — Vandaag praat het kabinet over haar besluit om kerncentrale Borssele in 2013 te sluiten. Staatssecretaris Van Geel stelt voor de beslissing uit te stellen omdat hij ‘meer onderzoek’ wil doen. Greenpeace Nederland waarschuwt dat deze besluiteloosheid de Nederlandse overheid zeer duur kan komen te staan. De ouder wordende kerncentrale brengt steeds meer veiligheidsrisico’s en dus extra kosten met zich mee, aldus het rapport “Verlengde opening Borssele: risico’s en kosten” dat Greenpeace vandaag presenteert. Daarbij, hoe vaker Van Geel zegt dat Borssele open kan blijven, hoe groter de kans dat de centrale ook werkelijk recht heeft op een schadevergoeding bij sluiting. Greenpeace eist van het kabinet duidelijkheid en daadkracht: Borssele sluiten in 2013 en forse investeringen in een écht duurzame energievoorziening.

Vandaag praat het kabinet over haar besluit om kerncentrale
Borssele in 2013 te sluiten. Staatssecretaris Van Geel stelt voor
de beslissing uit te stellen omdat hij ‘meer onderzoek’ wil doen.
Greenpeace Nederland waarschuwt dat deze besluiteloosheid de
Nederlandse overheid zeer duur kan komen te staan. De ouder
wordende kerncentrale brengt steeds meer veiligheidsrisico’s en dus
extra kosten met zich mee, aldus het rapport “Verlengde opening
Borssele: risico’s en kosten” dat Greenpeace vandaag presenteert.
Daarbij, hoe vaker Van Geel zegt dat Borssele open kan blijven, hoe
groter de kans dat de centrale ook werkelijk recht heeft op een
schadevergoeding bij sluiting. Greenpeace eist van het kabinet
duidelijkheid en daadkracht: Borssele sluiten in 2013 en forse
investeringen in een écht duurzame energievoorziening.

“De regering lijkt zich weer niet te gaan houden aan het eigen
beleid. Dat is dan de tweede keer dat sluiting van de kerncentrale
wordt uitgesteld. In feite een keuze vóór kernenergie in
Nederland,” aldus Rianne Teule, campagneleider kernenergie van
Greenpeace. “De staatssecretaris snijdt zichzelf met zijn
besluiteloosheid diep in de vingers. Wanneer de overheid Borssele
niet in 2013 sluit, wordt het erg moeilijk om de kerncentrale ooit
nog dicht te krijgen. Met alle extra kosten en veiligheidsrisico’s
van dien.”

Meer kosten door verouderingsrisico’s Borssele

Borssele is met 32 jaar nu al één van de oudste kerncentrales in
de wereld. Onderzoeksbureau Profundo onderzocht in opdracht van
Greenpeace welke risico’s en kosten het langer openhouden van
Borssele met zich meebrengt [1]. Het rapport laat zien dat oude
kerncentrales een onbekende en onzekere factor zijn. Veel
vergelijkbare kerncentrales zijn inmiddels gesloten. Kerncentrales
van hetzelfde type als Borssele hebben geregeld problemen met
scheurtjes en corrosie bij de reactorkern. Langer openhouden van
Borssele brengt door deze risico’s waarschijnlijk enorme
investeringen met zich mee.

Kans op, en hoogte van schadevergoeding

Staatssecretaris Van Geel verschuilt zich achter het argument
dat de overheid bij sluiting in 2013 de kerncentrale een
schadeclaim van een miljard moet betalen. Maar de kans dat Borssele
die schadeclaim ook daadwerkelijk wordt toegekend, is lang niet zo
groot als Van Geel voordoet. Als de overheid snel en slagvaardig
het kabinetsbeleid – waarin staat dat de centrale in 2013 dichtmoet
– uitvoert, maakt Borssele volgens juristen namelijk weinig kans op
deze vergoeding [2].

De hoogte van de schadeclaim hangt af van de winstgevendheid van
Borssele na 2013. Het rapport van Profundo toont aan dat deze
winstgevendheid sterk afhankelijk is van de kosten en risico’s van
de centrale die de overheid nog altijd voor haar rekening neemt.
Terwijl andere sectoren steeds vaker zelf moeten opdraaien voor
bijvoorbeeld beveiligingskosten, neemt de overheid bij kernenergie
deze kosten nog altijd deels voor haar rekening. Ook staat de
overheid garant voor meerkosten wanneer Borssele zelf te weinig
geld reserveert voor de eindberging van het kernafval of de
ontmanteling van de centrale.

Wanneer de overheid haar beleid wijzigt en de kerncentrale
voortaan zelf zou moeten opdraaien voor de beveilings-, opslag- en
ontmantelingskosten, is Borssele na 2013 niet of nauwelijks
winstgevend. De schadevergoeding ligt dan eerder tussen de nul en
350 miljoen euro, in plaats van de miljard euro die nu door Van
Geel wordt genoemd.

Greenpeace vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet
Balkenende-II de voorgenomen sluiting van de kerncentrale niet
uitvoert. De regering zegt meer onderzoek te willen doen, terwijl
alle feiten duidelijk op tafel liggen. “Met de huidige slappe
houding van de overheid zitten we straks nog dertig jaar vast aan
een nu al oude kerncentrale. We blijven toekomstige generaties
opzadelen met kernafval dat 240.000 jaar gevaarlijk blijft,” aldus
Rianne Teule. “De enige oplossing voor klimaatverandering is zo
snel mogelijk overstappen op écht duurzame energiebronnen, zoals
zon, wind en biomassa.”

[1] “Verlengde opening Borssele: risico’s en kosten”, rapport
Profundo, april 2005
(www.greenpeace.nl/reports/verlengde-opening-borssele)

[2] Van den Biesen Advocaten, Juridisch Advies aan VROM, dd. 27
april 2005 (
www.greenpeace.nl/reports/juridisch-advies-sluiting-borssele
)

Welke wereldwijde problemen spelen er deze week rond
kernenergie? Lees hier het
weekjournaal kernenergie