Greenpeace maakt vervuilende bouwplannen zichtbaar

Groningen, Nederland — Actievoerders van Greenpeace plaatsten vanochtend op acht locaties aan de Waddenzee bouwborden met daarop de tekst: ‘Aan de Waddenzee bouwen Nuon en Essent twee kolencentrales’. Greenpeace maakt met deze actie de bouw van twee nieuwe vervuilende kolencentrales zichtbaar.

Uit een recente opiniepeiling van onderzoeksbureau GfK,
uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, blijkt dat een meerderheid
van de Nederlandse bevolking geen idee heeft dat er nog nieuwe
kolencentrales worden gebouwd in Nederland, en al helemaal niet aan
de Waddenzee[1]. “Nuon en Essent vertellen graag hoe groen en
milieubewust ze bezig zijn. Over de bouw van deze twee vervuilende
kolencentrales zijn ze opvallend stil. Omdat Nuon en Essent zelf
niet vertellen hoe smerig ze bezig zijn, doen wij dat nu.”, aldus
Agnes de Rooij, campagneleider Klimaat en Energie.

Greenpeace vindt het onbegrijpelijk dat Nuon en Essent nog
miljarden investeren in een ouderwetse en vervuilende energiebron:
steenkool. De kolencentrales vormen een bedreiging voor het klimaat
en het kwetsbare waddengebied. Behalve een enorme hoeveelheid CO2,
stoten de centrales ook andere schadelijke stoffen uit, zoals
fijnstof, stikstofdioxide en zware metalen als kwik en koper. Deze
zullen ook de kwetsbare natuur van het Waddengebied
verontreinigen.

CO2 onder de grond

De energiebedrijven willen de CO2 onder de grond dumpen in lege
gasvelden in Noord-Nederland. Die techniek is echter nog nooit op
grote schaal toegepast, nog lang niet beschikbaar en de lange
termijn gevolgen van de opslag zijn onduidelijk. Mensen uit de
regio maken zich hier terecht zorgen over. Ook kost de techniek
heel veel geld, geld dat beter direct geïnvesteerd kan worden in
schone energie als wind en zonne-energie.

Wat bouwen Nuon en Essent?

Essent bouwt op dit moment in de Eemshaven de grootste en meest
vervuilende kolencentrale van Nederland. De centrale zal net zoveel
CO2 gaan uitstoten als 2,5 miljoen auto’s. Nuon wil in hetzelfde
gebied een zogenaamde Multifuel-centrale bouwen, waar verschillende
brandstoffen in kunnen. Nuon geeft echter zelf al aan dat deze in
de toekomst voornamelijk op kolen zal gaan draaien.

[1] Slechts 37 procent van Nederlandse bevolking is op de hoogte
van de nieuwe kolencentrales

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. We worden in
Nederland gesteund door circa 520.000 donateurs. Greenpeace voert
actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie en giftige
stoffen. De organisatie is voor het behoud van oerbossen en een
rijke biodiversiteit op land en in zee.

Other contacts:

Meer informatie:

Marjolein Buijssen, persvoorlichter Greenpeace, 06 250 310 15
Agnes de Rooij, campagneleider Klimaat en Energie, 06 520 629 76

Beeldmateriaal van deze actie is op te vragen via