Energieomslag mogelijk dankzij efficiency en kostendaling duurzame energie

Nederland — Greenpeace Nederland presenteert vandaag ‘De Nederlandse energierevolutie’, een scenario voor een schone en klimaatveilige energievoorziening. Het Duitse Lucht- en Ruimtevaart Instituut (DLR) heeft voor Greenpeace berekend hoe de uitstoot van CO2 voor elektriciteit, warmte en transport kan worden verminderd. Dit scenario verschilt van andere recente studies. Het gaat uit van een energievoorziening zonder kernenergie en zonder de opslag van CO2. DLR komt tot de conclusie dat de uitstoot van CO2 binnen veilige grenzen kan blijven. De kosten voor onze elektriciteitsvoorziening komen daarbij al vanaf 2020 lager uit ten opzichte van het referentiescenario van de Europese Commissie (1). Met dit scenario wil Greenpeace laten zien dat een werkelijk schone energiehuishouding mogelijk is.

Raport Energy Revolution Scenario

“Juist voor een land als Nederland dat onder de zeespiegel ligt,
is het belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en
klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Joris Thijssen,
campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace. “Uit het scenario
blijkt dat dit kan en betaalbaar is.” Volgens de berekeningen van
het DLR kan Nederland de uitstoot van CO2 met 30 procent
verminderen in 2020 en met bijna 80 procent in 2050. Als we niets
doen, komt de Nederlandse CO2-uitstoot in 2050 bijna 40 procent
hoger uit.

Dit scenario heeft de kosten voor de elektriciteitsvoorziening
doorberekend. In eerste instantie nemen de kosten toe, maar
uiteindelijk komen ze veel lager uit dan in het referentiescenario.
Het totale voordeel loopt op tot 2,5 miljard euro per jaar in 2050.
Deze besparing is mogelijk door energie-efficiency en kostendaling
van duurzame energie bij schaalvergroting en technologische
vooruitgang. Het groene scenario gaat uit van een lage olieprijs:
32 dollar per vat in 2010 en 59 dollar in 2050. Als de olieprijs
hoger uitpakt – en dat is zeer waarschijnlijk – is dit groene
scenario extra goedkoop.

In het scenario wordt er in 2050 50 procent energie bespaard ten
opzichte van 2000. Goed geïsoleerde huizen en energie-efficiëntere
apparaten combineren comfort voor de consument met een lagere
energierekening. Ook op zuinige auto’s, vervoer per trein op groene
stroom en slimmere logistieke planning valt veel energiewinst te
boeken. Duurzame energiebronnen wekken in 2050 57 procent van de
elektriciteit op. Deze duurzame elektriciteit komt voornamelijk uit
zon, wind en schone biomassa. Tussenstappen als kernenergie en
CO2-opslag, die veel geld weghalen bij duurzame energiebronnen,
sluit het scenario nadrukkelijk uit. Om de overgang van fossiele
brandstoffen naar duurzame energie te maken kiest het scenario
tijdelijk voor hoogrendementcentrales op gas.

Voor deze energierevolutie is het noodzakelijk dat de nieuwe
regering minstens 200 miljoen euro extra per jaar vrijmaakt voor
duurzame energie en groots inzet op efficiënter energiegebruik. “De
regering heeft de afgelopen jaren een afbraakbeleid op duurzame
energie gevoerd”, aldus Joris Thijssen. “De politiek moet zich
realiseren dat een langetermijnbeleid voor duurzame energie
noodzakelijk is. Dit scenario wijst hiervoor de weg.”

De presentatie van ‘De Nederlandse energierevolutie’ vindt
plaats om 10.30 uur in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Het
scenario ‘De Nederlandse energierevolutie’ wordt na de presentatie
toegevoegd aan het Duurzame koffertje. Minister-president
Balkenende neemt deze koffer om 13.45 uur in ontvangst ter
gelegenheid van Duurzame Dinsdag, een initiatief van IVN Nederland,
Nationale Jeugdraad, Nederlandse Vrouwenraad, Forum/Instituut voor
multiculturele ontwikkeling, TEMA-Nederland, SMS-Stichting Mondiale
Samenleving, Decade for the Education of a Sustainable Development,
NUON, SME Advies en Fonds 1818. Het wordt sinds 1999 georganiseerd.
Het thema is dit keer: klimaat: ‘waar stop jij je energie in?’

Het scenario is te vinden op
http://www.greenpeace.nl/revolution

(1) Deze vergelijking is ten opzichte van een business as usual
scenario gebaseerd op de onderzoeken van de Europese Commissie
‘European Energy and Transport – Trends to 2030’ en ‘European
Energy and Transport – scenario’s on key drivers.’