Greenpeace vecht transportvergunning kerncentrale Borssele aan

Begin 2011 staat voor het eerst sinds 2005 een transport met hoogradioactief kernafval van kerncentrale Borssele naar Frankrijk gepland. Het kernafval wordt in Frankrijk verwerkt en daarna deels teruggezonden naar Nederland.

Omdat er grote hoeveelheden Nederlands kernafval in Frankrijk achterblijven, vecht Greenpeace de transportvergunning aan bij de Raad van State. Ike Teuling, campagneleider kernenergie: ‘Door kernafval naar Frankrijk te transporteren, is het afvalprobleem niet opgelost. Het wordt zelfs alleen maar groter. Een groot deel van het afval blijft daar achter en voor het radioactieve materiaal dat wordt teruggestuurd hebben we alleen een tijdelijke opslaglocatie. Minister Verhagen wil meer kerncentrales in Nederland, maar schuift de verantwoordelijkheid voor het kernafval door naar onze kinderen en kleinkinderen.’

Radioactief afval

De controversiële transporten van opgebrande splijtstof liggen al jaren stil. Na een succesvolle campagne van Greenpeace accepteerde Frankrijk niet meer dat er grote hoeveelheden laagradioactief afval op Franse stortplaatsen achterbleef. Frankrijk en Nederland spraken in een contract af op welke termijn het radioactieve afval terugkomt naar Nederland. Maar 95 procent van het kernafval, het opgewerkte plutonium en uranium, valt nog altijd niet onder dit contract. Slechts 12 procent van dit materiaal wordt daadwerkelijk verwerkt tot nieuwe brandstof.

Transportvergunning

Op 8 december heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een vergunning afgegeven voor een reeks van tien transporten met in totaal 210 opgebrande hoogradioactieve brandstofstaven in 30 containers. Het transport van de eerste drie containers staat gepland voor begin 2011.

Route kernafvaltransport

De containers met kernafval zullen per vrachtwagen van de kerncentrale naar een overslagplaats bij de COVRA vervoerd worden. Per trein gaat het transport vervolgens via Goes, Bergen op Zoom en Roosendaal naar Frankrijk. Greenpeace heeft de Nederlandse gemeentes langs de route geïnformeerd over het geplande kernafvaltransport.

Voorkomen risicovolle transporten

De transporten van hoogradioactief afval zijn een gevolg van de door kerncentrale Borssele gekozen verwerkingsmethode. Het kernafval zou ook direct bij de COVRA vlak naast de kerncentrale opgeslagen kunnen worden zonder verwerking in Frankrijk. Zo zouden de risicovolle transporten voorkomen kunnen worden.

Nog 25 transporten

Voor de huidige kerncentrale zullen tot de sluiting in 2033 na deze 10 vergunde transporten nog 25 van dit soort kernafvaltransporten moeten plaatsvinden. Voor een tweede Borssele zullen jaarlijks zes kernafvaltransporten nodig zijn. Deze centrale wordt vijf keer zo groot en produceert straks vijf keer zoveel kernafval.