Een baby van 2015 kan op zijn 35ste leven zonder gevaarlijke klimaatverandering.

Om de paar jaar onderzoeken we de status van onze energievoorziening wereldwijd. Van de huidige uitstoot van broeikasgassen tot aan de te verwachten investeringen in duurzame energie. Hiervoor werken we samen met diverse wetenschappers, in het bijzonder het Duitse lucht- en ruimtevaartinstituut* (DLR).

Op basis daarvan brengen we een uitgebreid rapport uit: Het Energy [R]evolution Scenario. Ons vorige scenario ontving veel lof: het bleek namelijk dat de groene toekomstverwachtingen daarin accurater zijn dan die in rapportages van gerenommeerde instanties zoals het International Energy Agency en de onderzoeksbureaus van de Amerikaanse overheid. Daar zijn we natuurlijk beretrots op. Duurzame energie bleek zelfs iets sneller te groeien dan wij hadden verwacht!

Onlangs kwam het Energy Revolution Scenario van 2015 uit. Dit is een greep uit de hoopgevende conclusies:

De opkomt van duurzame energie uit zon en wind gaat nog altijd sneller dan door menigeen verwacht.

Van alle energiescenario’s die het afgelopen tien jaar zijn gepubliceerd, voorspelt het Energy Revolution scenario de groei van duurzame energie het best, maar eerdere versies van Energy Revolution hebben de groei zelfs onderschat! 

 

Steun de wereldwijde Energie [R]evolutie:

Deel dit artikel op Facebook

 

Deze twee grote wereldmachten gaan de goede kant op!

Er wordt vaak gezegd dat klimaatbeleid in Nederland niets uitmaakt ‘want China bouwt toch elke week een nieuwe kolencentrale’. Dat beeld klopt niet: Het kolenverbruik in China daalt sinds 2014 en nergens wordt zoveel duurzame energie gebouwd als in China.

Ook in de Verenigde Staten vindt een omslag plaats. Kolencentrales worden massaal gesloten en 70% van de dit jaar toegevoegde capaciteit in de VS is duurzaam. 

 

De elektriciteitssector komt goed op gang (de transportsector loopt nog achter. )

De overgang naar duurzaam komt goed op gang in de elektriciteitssector, maar in de transportsector gaat het allemaal veel te langzaam. Energiebesparing staat daar voorop, door zuinige auto’s, elektrische auto’s, meer openbaar vervoer, meer fietsen, etc. kunnen we snel veel minder afhankelijk raken van oliemaatschappijen.

 

De wankele positie van fossiele bedrijven wordt steeds zichtbaarder

Sinds het verschijnen van de vorige Energy Revolution in 2012 is er veel meer duidelijk geworden over de wankele positie van fossiele bedrijven. Als we klimaatverandering willen beperken dan moet 80% van de bekende voorraden gas, olie en kolen onder de grond blijven. Dat betekent dat de bedrijven die deze voorraden in de boeken hebben staan veel minder waard zijn dan ze nu doen voorkomen. Een gigantische financiële zeepbel hangt boven de markt: De Carbon Bubble. Dit idee werd in het begin weggehoond, maar nu waarschuwen banken en toonaangevende economen voor het risico op beleggen in fossiele bedrijven. De eerste grote banken en andere grote investeerders hebben al aangegeven niet meer in kolen te willen investeren.

 

Het is mogelijk om in 2050 wereldwijd over te schakelen op duurzame energie.

Dit laat het scenario zien. Een baby die dit jaar wordt geboren zal dan op zijn vijfendertigste leven in een wereld zonder fossiele energie en zonder de dreiging van gevaarlijke klimaatverandering.

 

De kosten van duurzame energie dalen snel.

Wind en zonne-energie is op veel plaatsen al concurrerend met fossiele energie en zal er in de komende jaren zelfs onder gaan duiken. Ook in Europa en Nederland. In Nederland kunnen zonnepanelen op het dak al uit voor huishoudens en ook windmolens aan de kust zijn vrijwel concurrerend met fossiele energie.

 

We kunnen de huidige welvaart in stand te houden met minder dan de helft van de energie die we nu gebruiken.

Om in 2050 helemaal over te gaan op duurzame energie is veel energiebesparing nodig. En dat kan ook. Denk aan energieneutrale huizen en kantoren, elektrische auto’s en lokale productie en consumptie van goederen.

 

Steun de wereldwijde Energie [R]evolutie:

Deel dit artikel op Facebook

En verder…

Naast alle maatregelen rondom energievoorziening kunnen we ook heel veel winst boeken door over te stappen op duurzaam eten met minder dierlijke eiwitten en meer lokaal geproduceerd biologisch voedsel. Ongeveer 20% van de uitstoot van broeikasgassen is niet afkomstig van fossiele brandstoffen maar van ontbossing, landbouw en veehouderij. Hierbij komt veel methaan vrij, een broeikasgas dat 23 keer sterker is dan CO2.

Bekijk hier het hele Energy [R]evolution Scenario:

*Waarom we samenwerken met het DLR? Omdat wetenschappers in de lucht- en ruimtevaart nogal precies zijn met getallen. Anders komt die raket nooit meer terug.