Het nationale park Virunga, in het Oosten van de Democratische Republiek Congo, heeft er een bedreiging bij gekregen. Het Engelse oliebedrijf SOCO heeft vergunningen gekregen om naar olie te zoeken. Oliewinning is desastreus voor het voortbestaan van het park.

Virunga is het oudste nationale park van Afrika. Het heeft door zijn uitzonderlijke waarde de status van werelderfgoed gekregen. Er leven nijlpaarden, okapi’s, olifanten en de zeer zeldzame berggorilla. Meer dan 50.000 mensen zijn direct afhankelijk van het park voor hun levensonderhoud, bijvoorbeeld door visvangst en ecotoerisme. Zij worden niet goed bij de nieuwe olieplannen betrokken en vrezen voor hun toekomst. Daardoor is er veel lokaal protest. Bovendien zijn de vergunningen illegaal volgens de nationale wetgeving en volgens de Wereld Erfgoed Conventie, die de Democratische Republiek Congo ook heeft ondertekend.

Doodsbedreigingen

Virunga ligt in een zeer explosief gebied. Niet alleen door de vulkanische activiteit, maar ook door de verschillende burgeroorlogen die het gebied teisterden en de gewapende rebellen die er nog steeds actief zijn. We merken nu al dat lokale veiligheid en stabiliteit sterk achteruit gaat door de nieuwe vergunningen en activiteiten van oliebedrijven. Milieuactivisten en natuurbeschermers worden met de dood bedreigd.

President Kabila kan het tij keren

De extra dreiging van de oliewinning kan het park er niet bij hebben. Het beheer en de lokale bevolking krabbelen net op na jaren van oorlog en geweld. De unieke natuur en de toekomst van de lokale bevolking staat op het spel. Om het lokale en internationale protest te steunen ondertekende Greenpeace en IUCN Nederlands Comité samen met vele andere maatschappelijke organisaties een brandbrief aan president Kabila. We roepen hem op om de vergunningen te herzien.

Meer weten? Lees een blog van onze Belgische collega’s over Virunga.

Update: Hoop voor Virunga National Park? – 4/7/2012

De Commissie voor het Werelderfgoed (WHC) heeft tijdens haar jaarlijkse vergadering de Democratische Republiek Congo (DRC) opgeroepen om de vergunningen voor olie-exploitatie in het nationale park Virunga in te trekken.

De commissie is van mening dat de boringen van het Engelse oliebedrijf SOCO en het Franse Total onherstelbare schade zullen aanrichten. Virunga National Park is het oudste park in Afrika met een bijzonder rijke flora en fauna. Hier leven onder andere de laatste bedreigde berggorilla’s. De WHC doet daarom ook een dringend beroep op Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hun oliebedrijven geen schade te laten aanrichten in dit werelderfgoed. 

 

Update: Verenigd Koninkrijk spreekt zich uit tegen exploratie – 23/09/12

Inmiddels heeft het Verenigd Koninkrijk zich uitgesproken tegen olie-exploratie in Virunga-park. Zij roepen het oliebedrijf SOCO op om de Congolese wet en de internationale verdragen, waarin staat dat het park beschermd gebied is, te respecteren. De mening van de Congolese betrokken minister is nog onveranderd. “We’ll see whether we respect the park or not. It’s up to us.” 


 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>