De initiatiefwet van Samsom en Klaver maakt serieus werk van klimaatbescherming en is in lijn met wat de wetenschap nodig acht om de meest schadelijke gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

De mensheid ligt op ramkoers met de planeet en zichzelf. “De klimaatwet komt dan ook geen dag te laat”, stellen Milieudefensie, Natuur & Milieu en Greenpeace. Vrijwel alle politieke partijen spreken mooie woorden over de urgentie om het klimaat te beschermen. Er doet zich nu een mogelijkheid voor om deze woorden om te zetten in daden. De milieubeweging roept dan ook alle partijen op om deze klimaatwet van harte te steunen. Dit kan niet snel genoeg gaan, aangezien Nederland flink achter loopt op schema wat betreft het reduceren van CO2-uitstoot en het opwekken van duurzame energie.

De klimaatwet stelt als doel om broeikasgassen als CO2 voor 2030 met minimaal 55% te reduceren ten opzichte van 1990. Hiermee doen initiatiefnemers PvdA en GroenLinks precies dat wat volgens klimaatwetenschappers nodig is om nog een redelijke kans te maken om de opwarming van de aarde onder de kritieke grens van 2 graden te houden. De klimaatwet heeft eveneens 100% duurzame energie in 2050 als doel. Een belangrijk punt, waarmee niet-duurzame energiebronnen als kernenergie en kolencentrales met CO2-afvang worden uitgesloten.

De milieubeweging, die op initiatief van Milieudefensie al vanaf 2007 campagne voert voor een klimaatwet, is enthousiast dat Samsom en Klaver begin 2016 een consultatie gaan doen om de initiatiefwet nog beter te krijgen. Zo zou er ook in moeten worden vastgelegd dat Nederland in 2030 45% van alle energie duurzaam opwekt en er een energiebesparing is van 55%. Om tot 100% duurzame energie in 2050 te komen is het noodzakelijk dat zo’n tussendoel nu wordt vastgelegd, zodat bedrijven weten waar ze aan toe zijn en ze de nodige investeringen kunnen doen. Zonder zo’n tussendoel zou de ontwikkeling van duurzame energie na 2020 vrijwel stil komen te liggen. Bovendien wordt op die manier voorkomen dat de energiesector haar CO2-reductiedoel regelt door te goedkope emissierechten in Europa te kopen.

Met het oog op de aanstaande klimaattop in Parijs geeft Nederland een mooi signaal af door de invoering van een klimaatwet te steunen, het vonnis van de rechter in de klimaatzaak te respecteren en het in 2013 gesloten Energieakkoord van a tot z uit te voeren.