Greenpeace en Natuur & Milieu overwegen naar de rechter te stappen om de kolencentrale van RWE Essent in de Eemshaven voorlopig stil te laten leggen. De Raad van State oordeelde vandaag namelijk opnieuw dat de besluitvorming van de provincie Groningen over een natuurvergunning voor de kolencentrale opnieuw onvoldoende is.

De Raad van State oordeelt vandaag in een tussenuitspraak dat wederom onvoldoende is bewezen dat de natuur niet wordt aangetast door de centrale van RWE Essent. De provincie krijgt 26 weken de tijd om de gebreken in de natuurvergunning te herstellen.

‘Een kolencentrale op de rand van een bijzonder en kwetsbaar natuurgebied als het Werelderfgoed de Waddenzee botst al snel met de natuurwaarden van het gebied’, legt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu uit. ‘Daar waarschuwen de milieuorganisaties al sinds 2008 voor. De uitspraak van vandaag zou dan ook geen verrassing voor RWE Essent en de Provincie Groningen mogen zijn. Met name de uitstoot van stikstof en kwik is een groot probleem voor de Waddenzee. Het is terecht dat de provincie haar huiswerk opnieuw moet doen, maar een half jaar is daarvoor wel erg lang,’ stelt Wagenaar. Daarom vinden de milieuorganisaties dat de centrale zo snel mogelijk moet worden stilgelegd tot er een nieuw besluit van de provincie ligt.’

In augustus 2011 vernietigde de Raad van State een eerdere natuurvergunning voor de kolencentrale. RWE Essent vroeg daarop een nieuwe vergunning aan bij de Provincie Groningen, maar bouwde de kolencentrale in de Eemshaven ondertussen rustig af. Deze staat nu ‘proef’ te draaien. ‘De centrale is nog niet volledig operationeel, maar hij draait’, zegt Willem Wiskerke van Greenpeace. ‘En dat is vreemd. Ook al is de centrale nog niet volledig in gebruik, de uitstoot van CO2, stikstof en kwik vindt nu al plaats. RWE Essent belast daarmee kwetsbare natuur en het milieu, terwijl de Raad van State vandaag opnieuw vaststelt dat de onderbouwing van de vergunning nog steeds niet deugt. Daarom vinden wij dat de centrale moet worden stilgelegd. Het is immers maar de vraag of RWE Essent aan de voorwaarden voor natuurbescherming kan voldoen, want de uitstoot van schadelijke stoffen uit de centrale is in strijd met de Natuurbeschermingswet.’

De organisaties overwegen om nu een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechter om de centrale stil te leggen tot er een nieuw besluit van de provincie ligt. 

 

Voor meer informatie:

Ilse van der Poel, persvoorlichting Greenpeace, tel. 06 2503 1012 of
Anita Direcks, persvoorlichting Natuur & Milieu, tel. 06 1448 7427.

Greenpeace en Natuur & Milieu zijn vorig jaar samen met 21 Duitse en Nederlandse organisaties en gemeenten naar de Raad van State gestapt. Het gaat om de gemeenten Stadt Borkum, Gemeinde Jemgum, Gemeinde Krummhörn en de organisaties Besorgte Borkummer Bürger, Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen, Bürgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland, Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Niedersachsen (NABU), Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu, Vereniging Zuivere Energie, Deutsche Umwelthilfe, Stichting Co2tramine, Waddenvereniging, Natuur en Milieufederatie Groningen, Vereniging Natuurmonumenten, Groninger Landschap, Bürgerinitiative De Dyklopers, Stichting Het Wad, Bürgerinitiative Rettet Die Ems, Bünd für Umwelt und Naturschutz Deutschland.