Een studie van ECN, in opdracht van Greenpeace, laat zien dat het mogelijk is jaarlijks tussen de 11 en de 16,5 miljard kuub gas te besparen. Bovenop de autonome afname in de gasvraag die al is voorzien voor 2020. Dit is tot 40% van de totale hoeveelheid gas die in Groningen wordt opgepompt.

Door hun eigen gasvraag te beperken kunnen burgers en bedrijven in Nederland helpen het risico op aardbevingen in Groningen door gaswinning te verkleinen. Daarnaast kan er op gas bespaard worden door meer energie op te wekken met zon en wind. Joris Thijssen, programmadirecteur Greenpeace Nederland: “door nu extra maatregelen versneld te nemen helpen we niet alleen de Groningers aan een beter woonklimaat, maar verbeteren we ook het klimaat als geheel. Nu de rechter vanochtend heeft bepaald dat Nederland nog zo’n tien procent extra CO2 moet gaan besparen komen de opties uit deze studie goed van pas”.

Resultaten studie ECN

ECN heeft in kaart gebracht welke mogelijkheden tot besparen er zijn en daarbij gekeken naar belemmeringen en oplossingen in de verschillenden relevante sectoren. Door combinaties van verschillende mogelijkheden die in samenhang met elkaar kunnen worden uitgevoerd kan er een besparing van 11 tot 16,5 miljard m3 worden gerealiseerd. ECN heeft zich hierbij beperkt tot de technische haalbaarheid en niet gekeken naar maatschappelijk draagvlak of naar de financiering van de maatregelen.

 

Presentatie studie ECN
Energieakkoord
In het Energieakkoord staan al afspraken over energiebesparing en het opwekken van schone energie. De doelstellingen hiervoor in 2020 lijken echter niet gehaald te worden met de maatregelen die nu in de pijplijn zitten. Om de ambities uit het Energieakkoord toch te halen, kunnen verschillende opties uit de ECN-studie benut worden. Thijssen: “We weten hoe we energie kunnen besparen en hoe we meer schone energie kunnen opwekken, het is nu tijd om onze eigen aarzelingen te overwinnen en belemmeringen opzij te zetten. Afscheid durven nemen van HR-ketels en overstappen op warmtepompen. Accepteren dat de overheid eisen stelt aan woningisolatie en industriële installaties. Accepteren dat er windmolens op land en zee worden gebouwd”.
 
Meer informatie:
 
Erik Suik, Persvoorlichting Greenpeace Nederland 06-250 310 12