Groenland/Amsterdam – 4 juni 2011 – Achttien Greenpeace-actievoerders hebben zojuist het controversiële boorplatform van Cairn Energy beklommen. De activisten zijn op weg naar de hut van de boormanager, om hem te vragen naar het olierampbestrijdingsplan. In de afgelopen weken liet Cairn Energy meerdere verzoeken van Greenpeace om dit plan openbaar te maken, onbeantwoord. Eén van de actievoerders op het boorplatform is de Nederlander Rolf Schipper.

Maandag dient bij de rechtbank in Amsterdam een kort geding van oliebedrijf Cairn Energy, tegen Greenpeace. Cairn eist een onmiddellijk einde aan alle acties tegen het olieplatform op straffe van een boete van 2 miljoen euro per dag. Terwijl het bedrijf tot nu toe publiekelijk beweerde dat de acties geen invloed hadden op de planning, betoogt het bij de rechtbank dat de kosten door vertraging naar schatting 4 miljoen euro per dag bedragen.

“Dat Greenpeace maandag voor de rechter moet verschijnen, is de wereld op zijn kop. De oliebedrijven die de unieke en kwetsbare natuur rond de Noordpool op het spel zetten, moeten zelf verantwoording afleggen voor hun daden,” zegt Schipper. “De exploitant heeft tot nog toe niet eens een olierampbestrijdingsplan gepubliceerd. En dat terwijl de gevolgen van een olieramp in het Noordpoolgebied nog vele malen groter zullen zijn dan in de Golf van Mexico.”

Greenpeace protesteert tegen de plannen van oliemaatschappijen als Shell, BP en Cairn om naar olie te boren in het kwetsbare Noordpoolgebied. Het stoppen van een olielek is in de ijzige omstandigheden van de poolregio bijzonder moeilijk. Het opruimen van de weggelekte olie is praktisch onmogelijk. Een olieramp zou voor het nog ongerepte Noordpoolgebied dramatische gevolgen hebben. Wetenschappers noemen de kans op een olieramp bij boringen in het Noordpoolgebied een op vijf. Dit is uitgezocht voor een gebied ten noorden van Alaska, waar Shell volgend jaar naar olie wil gaan boren. Schipper: ”Uiteindelijk moeten we naar een samenleving zonder olie, dus waarom investeren in de laatste olievelden op aarde in de meest kwetsbare gebieden? Energiebedrijven zouden er verstandig aan doen hun geld direct in de schone energiebronnen van de toekomst te steken.”

Dit jaar is het Schotse Cairn het enige bedrijf dat op jacht is naar nieuwe olievelden in het Noordpoolgebied. De acties van Greenpeace hebben de olieboringen dagenlang tegengehouden. Vorig weekend installeerden twee actievoerders zich in een overlevingscapsule die op grote hoogte aan het boorplatform bevestigd werd. Zij bleven daar vier dagen zitten, vlak naast de boorkop, totdat ze door de politie werden gearresteerd.

Meer informatie:
Marjolein Buijssen, persvoorlichter, 06 250 310 15