“Shell verkeert in juridisch doolhof”

Scheveningen, 22 mei 2018. Amnesty InternationalGlobal WitnessGroninger Bodem BewegingGreenpeace en Milieudefensie hebben gezamenlijk een pop-up expositie geopend tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell die vandaag plaatsvindt in Den Haag. De wereldwijde rechtszaken tegen Shell staan tentoongesteld bij de ingang van het AFAS Circustheater om het juridische doolhof waarin Shell verkeert te illustreren. De meer dan 50 rechtszaken leveren aanzienlijke financiële risico’s op voor Shell en de aandeelhouders (zie briefing). De milieu- en mensenrechtenorganisaties willen dat de aandeelhouders Shell ter verantwoording roepen voor de destructieve koers die het bedrijf voert.

#PeoplevsShell

Na tientallen jaren van protest en de roep om verantwoording af te leggen, slepen overheden, organisaties en burgers Shell steeds vaker voor de rechter. De zestien werken die te zien zijn, zijn onderdeel van meer dan 50 rechtszaken die momenteel wereldwijd tegen de multinational lopen. Deze zaken zijn geen losse incidenten, maar onderdeel van een groeiende wereldwijde beweging voor rechtvaardigheid, People versus Shell. Shell zegt zelf het akkoord van Parijs te omarmen, maar nog steeds investeert de energiereus voor circa 95% in olie en gas, met alle kwalijke gevolgen van dien voor mens en leefomgeving.

Rechtszaken wereldwijd

De huidige rechtszaken tegen Shell komen uit alle hoeken van de wereld. Zo hebben tien verschillende Amerikaanse steden en provincies, waaronder New York, San Francisco en Oakland, Shell aangeklaagd vanwege het moedwillig aanjagen van klimaatverandering en eisen zij een schadevergoeding voor de benodigde maatregelen tegen klimaatverandering. In de Filipijnen heeft de mensenrechtencommissie op verzoek van o.a. Greenpeace een onderzoek geopend naar verantwoordelijkheid van o.a. Shell voor mensenrechtenschendingen als gevolg van klimaatverandering. Ook in Nederland dreigt een klimaatzaak: Milieudefensie kondigde begin april een zaak aan om het beleid van Shell in lijn te brengen met de afspraken uit het Parijs-akkoord.

In zes landen (Italië, Nederland, Zwitserland, UK, VS, Nigeria) wordt Shell’s betrokkenheid bij corruptie in Nigeria strafrechtelijk onderzocht. Weduwen uit Nigeria klagen Shell aan voor medeplichtigheid aan de executies van hun echtgenoten in de jaren ‘90 van de vorige eeuw. De executies waren het sluitstuk in een gewelddadige campagne van het Nigeriaanse leger om protesten tegen de door Shell veroorzaakte olievervuiling tot zwijgen te brengen. Er lopen meerdere rechtszaken tegen Shell vanwege de aanhoudende vervuiling in de Nigerdelta. Dichterbij huis in Groningen lopen meerdere rechtszaken van belangenorganisaties en burgers tegen de NAM, waarvoor Shell garant zegt te staan. Eén daarvan is een strafrechtelijke vervolging.

De expositie is enkel vandaag te zien bij het AFAS Circustheater in Scheveningen.

Op hetzelfde moment zal ook een protest plaatsvinden van vakbondskoepel IndustriALL en FNV. Zij demonstreren tegen de slechte werkomstandigheden bij Shell wereldwijd. De organisaties ondersteunen de vakbonden in hun roep voor betere arbeidsomstandigen.