Van oerbos naar CO2-bom

Terwijl mensen wereldwijd in actie komen om het klimaat te redden, proberen oliebedrijven enorme CO2-bommen in stelling te brengen.

In Alberta, Canada liggen enorme voorraden teerzanden. Daar kan olie uit gewonnen worden. Met als gevolg: ernstige milieuvervuiling en verwoesting van eeuwenoude bossen. Willen we het klimaat redden, dan moet juist deze olie in de grond blijven.  

Vijf verontrustende feiten over teerzanden in Canada:

1 – Teerzandolie: op ramkoers met het klimaat

De hoeveelheid broeikasgassen die bij teerzandoliewinning wordt uitgestoten is meer dan twee keer zo hoog als bij conventionele olie, en is tot 30% hoger (gemeten van ‘well tot wheel’, van winning tot verbruik). De wereld kan het zich niet veroorloven om de winning van teerzandolie nog verder uit te breiden, als we de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs willen halen. De teerzandindustrie in Canada in haar eentje dreigt 16% te gaan opsouperen van de broeikasgassen die we wereldwijd nog mogen uitstoten, willen we de opwarming beperken tot 1.5 graad.  

2 – Waterverbruik vergelijkbaar met dagelijks verbruik van een stad met 2 miljoen inwoners.

Nabijgelegen rivieren hebben een laag waterpeil doordat het industriële gebruik van water de rivieren nagenoeg drooglegt. Afval verzamelt zich in grote gifmeren die het landschap en het water vervuilen. Er zijn grote hoeveelheden water nodig om de olie van diep onder de grond naar de oppervlakte te halen. Daar bovenop is nóg meer water en energie nodig om de olie te raffineren tot iets dat lijkt op bruikbare brandstof.

3 – Teerzanden dragen bij aan het structureel schenden van mensenrechten

Op de teerzanden staan hectares met oerbossen die van oudsher het thuis van Inheemse gemeenschappen. Hun bos verdwijnt voor ontginning van de teerzanden en nu staan er pijpleidingen gepland door Canada en de VS, door gebieden waar ook inheemse volken wonen. Hun leefgebied wordt vernietigd en hun gezondheid staat op het spel. Maar liefst 150 inheemse gemeenschappen in Canada en de VS hebben zich verenigd in hun verzet tegen de bouw van deze oliepijpleidingen.

4 – Nederlandse bedrijven investeren in pijpleidingen voor teerzanden

Update 10 oktober 2018: Nationale-Nederlanden stapt uit teerzandolie

Om de teerzandolie-productie uit te breiden wil men, dwars door Canada en de VS, pijpleidingen gaan aanleggen. Het ABP, Aegon, Nationale Nederlanden en PFZW, de ‘Vieze Vier’, financieren dat met ons geld. ABP en PFZW beheren miljarden pensioengeld van ambtenaren, leraren en verpleegkundigen. Onbedoeld steunen zij zo vervuilende bedrijven die ons klimaat de vernieling in aan het stoken zijn. Daarom startten we deze petitie.

5 – De teerzanden in Alberta bestrijken een gebied groter dan Engeland

De teerzanden zijn één van de grootste industriële projecten ter wereld, en misschien wel het meest gênante geheim van Canada. Het type olie dat in teerzand zit is erg zwaar en moeilijk uit de teerzand te winnen. Dat gebeurt met gebruik van gevaarlijke chemicaliën. Chemicaliën uit teerzanden zijn gelinkt aan hogere kankercijfers bij Inheemse Volkeren en ook aan gevaarlijke luchtverontreiniging.