Amsterdam- Slechts enkele weken nadat ING haar lening aan de omstreden Dakota Access pijpleiding heeft verkocht, wil de bank geld stoppen in een vervuilende kolencentrale in Indonesië. Deze nieuwe kolencentrale zal volgens een vandaag gepubliceerd rapport van BankTrack en Greenpeace grote schade toebrengen aan het milieu en de lokale werkgelegenheid [1]. Kolencentrales zijn bovendien funest voor het klimaat. BankTrack, de Eerlijke Bankwijzer en Greenpeace roepen ING op om niet dezelfde fout te maken als bij de Dakota Access pijpleiding en af te zien van de voorgenomen financiering van deze kolencentrale.

ING is een van de bijna 90 banken uit 35 landen die de zogeheten Equator Principles [2] hebben ondertekend, een harde toezegging om bij de financiering van grote infrastructuurprojecten als kolencentrales ervoor te zorgen dat de belangen en rechten van de lokale bevolking volledig gerespecteerd worden en dat projecten zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu. Uit vandaag gepubliceerde rapport blijkt dat dit project niet aan deze Equator Principles voldoet.

De nieuwe kolencentrale staat gepland in Cirebon, op West-Java, naast een bestaande centrale die in 2012 in gebruik is genomen. Sinds de ingebruikname van de eerste centrale hebben lokale boeren, vissers en zoutwinners hun opbrengsten drastisch zien dalen door lucht- en thermische watervervuiling. Lokale gemeenschappen vechten de bouw van de nieuwe kolencentrale dan ook aan in de rechtszaal.

In de geplande tweede kolencentrale in Cirebon worden heel weinig technieken toegepast die de uitstoot van schadelijke stoffen vermijden. Die  technieken zitten wel in kolencentrales in Nederland. Yann Louvel, climate en energie campagne coördinator bij BankTrack: Dit is een schokkende dubbele standaard die ING niet zou moeten accepteren. Door het gebrek aan emissie vermijdende technieken komt er veel meer fijnstof in de lucht dan nodig is, en dat terwijl de luchtvervuiling in Cirebon nu al hoger is dan in de meest vervuilde straat van Amsterdam.“

In Nederland is iedereen er wel van overtuigd dat kolencentrales niet meer te verantwoorden zijn in het licht van klimaatverandering. Hier bieden bedrijven zelfs geld om een kolencentrale dicht te krijgen. “Het is bizar dat ING ondertussen in Indonesië een nieuwe kolencentrale helpt bouwen”, aldus Kim Schoppink, campagneleider bij Greenpeace, “Die centrale moet wat ons betreft zo snel mogelijk van de baan en vervangen worden door schone energiebronnen zoals wind en zonne-energie.”

ING investeert nog op grote schaal in projecten en bedrijven die blijven steken in het fossiele tijdperk. De bank kan zijn geld veel beter in schone energiebronnen steken die de samenleving versterken en gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. De Eerlijke Bankwijzer, BankTrack en Greenpeace vragen ING dan ook met klem om concrete doelstellingen voor het afbouwen van hun investeringen in kolen, gas en olie.

Link naar het rapport: http://www.greenpeace.nl/ing-cirebon/

www.equator-principles.com