Amsterdam- Vandaag start de coalitie “Wij willen #Hemweg” een crowdfundingactie, met als doel de Amsterdamse kolencentrale van Nuon zo snel mogelijk te sluiten. Naast initiatiefnemer Vandebron, Triodos Bank en Stichting DOEN, hebben nu ook Greenpeace Nederland en burgerinitiatief Hete Kolen zich aangesloten bij de groep. Gemeente Amsterdam heeft zich onder voorwaarde bereid gesteld ook 1 miljoen euro bij te dragen. Samen willen ze het voor iedereen mogelijk maken om financieel bij te dragen aan de sluiting van deze zeer vervuilende centrale.

“Laat het een signaal zijn naar de formerende partijen in Den Haag”, zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace Nederland. “Burgers zien heel goed in dat klimaatverandering gestopt moet worden en dat we daarom zo snel mogelijk de kolencentrale aan de Hemweg moeten sluiten. Het is aan de overheid om de stekker uit de overige vier vervuilende kolencentrales te trekken, uiterlijk in 2020.” Hoewel de Tweede Kamer vorig jaar heeft besloten dat alle kolencentrales dicht moeten, is er nog altijd geen concrete einddatum afgesproken. Dat besluit ligt nu op het bordje van het volgende kabinet. Maar het klimaat laat niet meer op zich wachten.

Per minuut wordt in de Hemwegcentrale in Amsterdam ruim 3600 kilogram kolen verstookt, daarbij gaat ieder jaar 4 miljoen ton CO2 de lucht in. Dat is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 1,8 miljoen auto’s. Nuon geeft zelf aan dat kolencentrales niet nodig zijn voor de energievoorziening in Nederland en dus gesloten kunnen worden.

Om deze redenen bood het duurzame energiebedrijf Vandebron onlangs 1 miljoen euro voor de Hemwegcentrale, met als doel de centrale te sluiten en een nieuwe bestemming te geven die bijdraagt aan de leefbaarheid van de stad. Diverse partijen sloten zich aan bij dit initiatief. Inmiddels is 5 miljoen euro bijeengebracht voor de sluiting van de centrale. Nuon, de eigenaar van de Hemwegcentrale, wil vooralsnog niet ingaan op het bod.

Op de dag van het eerste bod lanceerde Vandebron een petitie. In korte tijd leverde deze meer dan 38.000 handtekeningen en duizenden positieve reacties op. Uit al deze reacties kwam vooral de wens terug om ook bij kunnen te dragen aan de sluiting van de kolencentrale.  

Met deze crowdfundingsactie willen de organisaties burgers betrekken bij het maatschappelijk verzet tegen de vervuilende kolencentrales en Nuon duidelijk maken dat de Hemwegcentrale zo snel mogelijk moet. “Zoveel verschillende partijen en burgers willen dat de centrale sluit. Nuon begrijpt nu echt wel dat ons initiatief geen stunt is”, aldus Remco Wilcke van Vandebron.