Voor de verkiezingen kwam het klimaat nauwelijks aan bod, maar sinds 15 maart lijkt het het gesprek van de dag. En terecht! Maar niet te vroeg gejuicht, die woorden moeten worden omgezet in stevige klimaatafspraken. Roep de onderhandelende partijen op om klimaatactie stevig te verankeren in het nieuwe regeerakkoord.

Vorige kabinetten hebben stuk voor stuk te weinig gedaan om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Met het energieakkoord van 2013 zijn flinke stappen gezet, maar lang niet genoeg om de temperatuurstijging deze eeuw onder de 1,5 graad te houden. Het nieuw te vormen kabinet heeft de opdracht om Nederland een grote inhaalslag te laten maken.

Wat moet de politiek doen?

Volgens Greenpeace zijn er een aantal maatregelen die we de komende kabinetsperiode moeten nemen om te voldoen aan onze internationale verplichtingen:

  • Er komt een klimaatminister
  • De laatste 5 kolencentrales gaan uiterlijk in 2020 dicht
  • Vanaf 2025 worden er alleen nog maar elektrische auto’s verkocht
  • Er komen verplichtingen voor het isoleren van huur- en koopwoningen
  • In 2030 stoten we 55% minder CO2 uit, wekken we 45% schone energie op en besparen we 40% energie

Wat kun jij doen?

Jij hebt half maart gestemd, toch? Als je dit leest heb je waarschijnlijk gekozen voor een partij met sterke klimaatplannen, zoals GroenLinks, D66, ChristenUnie of Partij voor de Dieren. Maar groen stemmen is niet genoeg. De formatie is nog maar net begonnen, wat betekent: onderhandelen en uitruilen. Laat aan de politiek weten dat het klimaat voor jou niet onderhandelbaar is. Die boodschap komt nóg sterker over als je op 29 april meeloopt in de People’s Climate March. Zien we je daar?

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Daarom moet het nieuwe kabinet maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, zoals de sluiting van kolencentrales en vergroening van vervoer.