Welke smartphone of e-reader kun je het beste kopen als je rekening wilt houden met het milieu? Voor de nieuwe Groene Elektronicagids legde Greenpeace 17 techbedrijven langs de groene meetlat. Samsung, Huawei en Amazon nemen nauwelijks verantwoordelijkheid voor hun milieu-impact. Fairphone en Apple doen het een stuk beter.

Ranking techbedrijven

We zetten de techbedrijven op een rij op basis van drie criteria:

  1. Energie. Gebruikt het bedrijf schone energie, of stoot het veel broeikasgassen uit?
  2. Grondstofgebruik. Worden gerecyclede materialen gebruikt? Is het ontwerp duurzaam?
  3. Chemicaliën. Gebruikt het bedrijf schadelijke chemische stoffen in het product of tijdens het maken ervan?

Het is zorgwekkend dat verschillende bedrijven, waaronder Amazon, Google en Huawei, niets los willen laten over hun toeleveranciers. Greenpeace roept de bedrijven op om transparant te zijn over hun productieketen. Dat is de eerste stap die nodig is om verbeteringen door te kunnen voeren voor het milieu. Om de ranking op te stellen is voornamelijk algemeen beschikbare informatie gebruikt, zoals rapporten voor aandeelhouders en MVO-verslagen.

Jouw apparaten en het klimaat

Sommige bedrijven zetten stappen in de goede richting om hun impact op het klimaat te verkleinen. Onder andere Google, Facebook en Apple hebben zichzelf tot doel gesteld om alle energie die ze zelf gebruiken uit schone energiebronnen te halen en ze zijn al een heel eind op weg om dat doel te halen. Apple is één van de weinige bedrijven die nog een stap verder gaat. Het bedrijf wil ook zijn hele productieketen op schone energie laten draaien.

Samsung daarentegen doet het niet best wat klimaat betreft. Het productiesysteem van de grootste producent van smartphones leunt nog zwaar op fossiele brandstoffen. Het bedrijf gebruikte in 2016 meer dan 16.000 GWh energie, dat is net zoveel als het stroomverbruik van ruim 5 miljoen huishoudens in een jaar. Hiervan is slechts 1% schone energie.

Gemaakt om te vervangen

Veel elektronische apparaten zijn niet ontworpen om eenvoudig gerepareerd te kunnen worden. Als een onderdeel stuk gaat, zit er vaak niets anders op dan een geheel nieuwe telefoon, laptop of e-reader te kopen.

Deze wegwerpmentaliteit van techbedrijven is funest voor het milieu. Niet alleen veroorzaakt het een berg elektronisch afval, het laat ook de vraag naar grondstoffen stijgen en zorgt voor nieuwe CO2-uitstoot.

Met name Apple, Microsoft en Samsung ontwerpen producten die moeilijk te repareren of upgraden zijn. Met name Fairphone laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om bijvoorbeeld een telefoon te ontwerpen die te repareren of upgraden is.

Veel elektronische apparaten zijn niet ontworpen om gemakkelijk te repareren of om lang mee te gaan. Dat vergroot de afvalberg, zorgt voor verspilling van grondstoffen en veroorzaakt onnodige CO2-uitstoot.