Joris Wijnhoven, campagneleider Klimaat en Energie: ‘Na een verkiezingscampagne die slechts op de valreep en met mate over klimaat ging, heeft de kiezer gesproken. En hoe.

Joris Wijnhoven, campagneleider Klimaat en energie: ‘Na de verkiezingen is de meerderheid van min of meer groene partijen, waarmee regelmatig wat te regelen viel in de Tweede Kamer, weg. Maar tegelijkertijd worden de partijen met de meest ambitieuze klimaatambities beloond met bijna een verdubbeling van hun gezamenlijke zetelaantal.’

De partijen met de meest ambitieuze klimaatambities (GroenLinks, D66, Christen Unie en Partij voor de Dieren) werden beloond met bijna een verdubbeling van hun gezamenlijke zetelaantal. Bovendien bleef de gevreesde grote overwinning van de klimaatsceptische PVV uit.

De VVD bleef de grootste en zal nu het initiatief nemen om een coalitie te vormen, waarbij zij in eerste instantie naar het CDA zal kijken. De programma’s van deze partijen bevatten niet al te veel aanknopingspunten voor krachtige klimaatactie. Het CDA liet zijn voorstellen niet eens doorrekenen op de effecten op natuur en milieu. Maar tegelijkertijd hebben beide partijen zich wel aan het klimaatakkoord van Parijs gecommitteerd. Het kan dus niet anders, of een ambitieus programma om energie te besparen en sneller dan nu over te stappen op schone energie vormt het motorblok van een nieuw regeerakkoord.

De overwinning van de meeste groene partijen gaat daarbij zeker helpen. In de wetenschap dat miljoenen groene kiezers niet voor niets hun vertrouwen aan hen gaven, zullen deze partijen er vast en zeker een groot punt maken om de klimaatdoelen van Parijs te halen. En sowieso zal Greenpeace alle partijen zeker herinneren aan die belofte. Ook Rutte. Want in de schaarse momenten dát hij in de campagne sprak over klimaat, vertelde hij een optimistisch en zelfverzekerd verhaal over de kansen van groene groei voor onze economie. Dat mag hij nu in daden omzetten.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het milieu ook averij opliep, op de avond van de verkiezingen. Want de meerderheid van min of meer groene partijen, waarmee regelmatig wat te regelen viel in de kamer, is weg. Daarmee wordt het belangrijker dan voorheen om de afspraken om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden heel stevig in het regeerakkoord te verankeren. In een klimaatwet dus!’

‘Zowel de VVD als het CDA hebben zich aan het klimaatakkoord van Parijs gecommitteerd. Het kan dus niet anders, of een ambitieus programma om energie te besparen en sneller dan nu over te stappen op schone energie vormt het motorblok van een nieuw regeerakkoord.’ © Greenpeace / Lorette Dorreboom