Een kolencentrale van NUON midden in je stad, wat doet dat met je gezondheid?

Niet alleen killing voor het klimaat

Dat kolencentrales klimaatverandering aanjagen weet je. Maar er is nog een ‘kostenplaatje’: onze gezondheid. Reken je de uitstoot van NUONs kolencentrale om in gezondheidsschade, dan is dit de rekening die we betalen:

  • 30 vroegtijdige doden per jaar;
  • 740 astma-aanvallen bij kinderen per jaar;
  • Ieder jaar ontwikkelen 20 mensen chronische bronchitis;
  • 11.580 dagen ziekteverzuim per jaar.

Naast het persoonlijke leed, kost dit de samenleving € 90 miljoen aan gezondheidszorg. Nog een reden om de Hemwegcentrale zo snel mogelijk te sluiten.


 

Figuur 1: gevolgen voor de volksgezondheid van emissies van Nederlandse kolencentrales in 2013. Bron cijfers: ‘Lifting Europe’s Dark Cloud: How cutting coal saves lives’, 2016

Onderzoek: fijnstof is de boosdoener

Elke dag stort de Hemwegcentrale ook grote hoeveelheden kwik, zwavel, stikstofdioxide en fijnstof uit over Amsterdam en omgeving. Deze schadelijke stoffen komen in het directe milieu terecht en ademen we in. In juli 2016 brachten WWF, Climate Action Network, Sandbag en Health and Environment Alliance een rapport uit over de gezondheidsschade door kolencentrales.

Fijnstof blijkt het meest schadelijk: meer dan 80 procent van de gezondheidsschade door kolencentrales ontstaat door fijnstof. Het achterliggende model berekende ook de schade per kolencentrale. Die berekeningen werden tot nu toe niet gepubliceerd, maar Greenpeace brengt ze nu naar buiten.

Lees het rapport ‘Gezondheidseffecten kolencentrale Nuon in Amsterdam


 

Figuur 2: Maximum dagwaarde fijnstof (PM10) door de Hemwegcentrale. In de binnenstad van Amsterdam bedraagt de concentratie meer dan 5 microgram / m3 lucht.

Zo kun je mensenlevens redden

Sluiting van de Hemwegcentrale is dus niet alleen goed voor het klimaat. Als we de centrale sluiten en de kolenstroom vervangen door duurzaam opgewekte energie, kan dat ook op korte termijn mensenlevens redden.

Greenpeace voert al jaren actie tegen de Hemwegcentrale en de centrale die NUON eigenlijk ook had willen bouwen. Jij kunt helpen:

NUON zegt uitstoot te minimaliseren. Klopt dat?

Op hun website schrijft NUON trots dat de emissies worden geminimaliseerd: ‘Vanzelfsprekend stelt de overheid strikte eisen aan de uitstoot van kolencentrales, waar we met onze Hemweg-centrale ruimschoots aan voldoen.’

De Hemwegcentrale had in 2013 een fijnstofuitstoot van 6 mg/m3 rookgas. De nieuwe Europese norm voor bestaande kolencentrales zit op maximaal 10 mg/m3. De Hemwegcentrale zit daar dus onder. Maar in de nieuwe Europese richtlijnen staat ook dat met de Best Beschikbare Techniek (BBT) de fijnstofuitstoot kan worden teruggebracht tot 2 mg/m3. NUONs giftige uitstoot kan dus met twee derde minder… Of:

NUON wil sluiten, maar wel voor € 55 miljoen

NUON zegt al sinds 2015 in gesprek te zijn over sluiting. Nadat verschillende organisaties samen een bod uitbrachten op de centrale, kwam NUON met een eigen vraagprijs naar buiten. Sluiting zou € 55 miljoen zou kosten, een bedrag dat volgens experts veel te hoog is, zelfs met een goed sociaal plan voor de medewerkers. Greenpeace wil dat NUON serieus in onderhandeling gaat met de biedende partijen die de centrale zo snel mogelijk een nieuwe bestemming willen geven.


 

De uitstoot van NUONs kolencentrale zorgt jaarlijks voor 740 astma-aanvallen bij kinderen per jaar. En dat terwijl de centrale gewoon dichtkan. Er zijn genoeg alternatieven en sluiting is veel goedkoper dan NUON zegt.