Met een lekkende oliepijpleiding voerden wij actie voor het kantoor van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) op de Zuidas in Amsterdam. Het doel: uitleggen en laten zien wat de desastreuze gevolgen zijn van beleggen in vervuilende en omstreden teerzandolie.

Ondanks protesten van 150 inheemse volken, staan er nieuwe pijpleidingen door Canada en de VS gepland. Gevolgen: ernstige milieuvervuiling door lekkages en verwoesting van eeuwenoude bossen. ABP belegt via zijn uitvoeringsorganisatie APG voor 424 miljoen euro in teerzandolie en pijpleidingen voor de export van teerzandolie uit Canada naar Azië en de VS.

‘Investeren in olie is waardeloos’

Kees Kodde, campagneleider van Greenpeace: ‘Pensioengeld van ambtenaren en onderwijzers wordt geïnvesteerd in verwoestende teerzandolie. Veel internationale beleggers zijn hier al mee gestopt. Waarom belegt ABP daar dan nog wel in? Willen we de opwarming van de aarde beperken met maximaal 1.5 graad zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, dan moet deze olie in de grond blijven en zijn deze beleggingen straks waardeloos. Daarom is beleggen in teerzandolie niet alleen slecht voor het klimaat, maar ook een groot risico voor de pensioenen van 2,9 miljoen Nederlanders.’

Stop met beleggen in teerzandolie

Wij eisen dat ABP zich direct terugtrekt uit deze vervuilende industrie en werk maakt van zijn klimaatbeleid. Tijdens deze actie op de Zuidas in Amsterdam hebben we medewerkers van ABP uitgenodigd om symbolisch de geldkraan voor teerzandolie dicht te draaien. We hebben overleg gevoerd met ABP en APG, maar ABP wil de beleggingen in teerzandolie niet van de hand doen. Ze sluiten een aantal sectoren uit, zoals tabak en kernwapens, maar willen deze stap niet zetten als het gaat om teerzandolie. Daarom zijn we een petitie gestart. Nog niet getekend? Dat kan hier: Teerzandolie? Niet met mijn geld! Laat weten dat je niet langer ongewild bij wilt dragen aan deze verwoestende industrie.

Wat is teerzandolie?

Teerzanden zijn zanderige gronden, doordrenkt met dikke, kleverige aardolie. In Alberta, Canada ligt ‘s werelds grootste open mijn waar deze teerzanden worden afgegraven. Om de productie en export van teerzandolie op te schroeven wordt in Canada en de VS gewerkt aan drie nieuwe pijpleidingen. Het is een duur, energieverslindend en verwoestend proces om deze olie te winnen en er bruikbare brandstof van te maken. Bovenop de teerzanden staat eeuwenoud bos dat in hoog tempo wordt verwoest. Deze bossen zijn van oudsher het thuis van inheemse volken. Hun bos verdwijnt voor de ontginning van teerzanden en er worden pijpleidingen gepland dwars door hun leefgebied. Zo’n 150 inheemse volken in Canada en de VS hebben zich verenigd in hun verzet tegen de aanleg van deze oliepijpleidingen. Lekkages van de oliepijpleidingen zijn onvermijdelijk. Sinds 2010 gebeurt dat bijna wekelijks.