Het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties laat zien dat het verschil tussen 1.5°C of 2°C opwarming van de aarde desastreus is. Om verwoestende effecten van klimaatverandering te voorkomen moet de opwarming onder de 1.5 graden blijven.

Het goede nieuws is dat het kan. Het rapport beschrijft verschillende scenario’s om de temperatuurstijging onder 1.5 graden te houden.

De verwoestende gevolgen van bosbranden in Attica Griekenland door extreme hitte © Constantinos Stahias/ Greenpeace

De noodklok voor de aarde luidt

“Beperking tot 1,5°C opwarming is hard nodig om de ergste effecten van de klimaatverandering te voorkomen”, zegt Greenpeace Nederland directeur Joris Thijssen. Dit is een monumentaal rapport. En een allerlaatste waarschuwing én kans om desastreuze opwarming van de aarde te beperken. Toch zweven we tussen hoop en vrees. De noodklok luidt en regeringsleiders wereldwijd moeten nu opstaan. Om het belang van een gezonde planeet te kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen, zoals met elkaar is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.”

Hoe gaan we dit aanpakken

Om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen is het nodig om te stoppen met kolen, olie en gas. En dat is mogelijk. We wekken steeds meer zonne- en windenergie op. We moeten stoppen met het kappen van bossen. Bescherming en herbebossing kunnen een groot aandeel hebben in de CO2-reductie. Bossen halen namelijk op grote schaal CO2 uit de lucht. Ook moeten we op andere een andere manier met onze landbouw omgaan. Bij de teelt van landbouwgewassen en het houden van dieren komen broeikasgassen vrij. Daarom is het belangrijk dat de veestapel gaat krimpen.

Klein meisje met windmolens in Thailand  © Antolin Avezuela/ Greenpeace

Klimaatkeuzes van morgen

Om binnen de 1.5 graden opwarming te blijven moeten we andere keuzes gaan maken. Denk aan wind- en zonne-energie, elektrisch rijden, ‘groene waterstof’ en het hervormen van de landbouw. Werk aan de winkel voor politiek leiders, bedrijven, jij en ik. Wil jij ook voorkomen dat het veranderende klimaat met zeer extreme weersomstandigheden onze keuzes in de toekomst bepalen? Kom dan nu in actie.Roep de Nederlandse overheid op om de enige juiste keuze te maken en ons klimaat te redden!