Vandaag heeft Urgenda in hoger beroep opnieuw hun klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat gewonnen. Een historische overwinning. Het gerechtshof heeft bepaald dat de overheid in 2020 de CO2 uitstoot met 25% moet verlagen.

De overheid moet aan het werk

Ondanks goede voornemens, heeft de overheid in 2017 de uitstoot niet meer weten te verlagen dan 13% CO2. Dit is onvoldoende en dit terwijl de overheid verplicht is om zorg te dragen voor een veilige samenleving. De uitspraak van het gerechtshof is zonneklaar: indien de overheid niet direct maatregelen neemt om de opwarming van de aarde te stoppen en zo de “reële dreiging door klimaatverandering” voorkomt, voldoet zij niet aan die zorgplicht. Dit betekent dat de overheid flink aan de slag moet.

Alle kolencentrales moeten versneld dicht

“Deze uitspraak betekent dat meerdere kolencentrales versneld gesloten moeten worden. Want met het huidige beleid gaat de opgelegde 25% CO2-reductie in 2020 zeker niet gehaald worden. De tijd dringt en er zijn onmiddellijk maatregelen nodig. We zijn blij dat de overheid nu op de vingers getikt wordt door de rechtbank en aan haar beloften wordt gehouden.” zegt Faiza Oulahsen, campagneleider klimaat en energie.

Een overwinning voor iedereen

Het gerechtshof stelt dat “de Staat tot nu toe te weinig heeft gedaan om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en te weinig doet om deze achterstand in te halen”. Deze uitspraak van het gerechtshof is een overwinning voor Nederland en voor het klimaat.