Klimaatverandering dreigt Bonaire keihard te raken. Het Openbaar Lichaam van Bonaire, vergelijkbaar met een gemeentebestuur, heeft daarom het initiatief genomen om een klimaattafel Bonaire op te zetten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ed Nijpels zijn gevraagd daarbij te helpen.

Greenpeace is blij dat er meer aandacht komt voor de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire. We werden net als een aantal andere organisaties uitgenodigd voor een gesprek met Ed Nijpels, de kwartiermaker voor de klimaattafel van Bonaire. We spraken hem een keer in Nederland en ook toen hij op Bonaire was. In deze kennismakingsgesprekken hebben we de volgende punten benadrukt:

  • De inwoners van Bonaire moeten goed betrokken worden bij de plannen en het proces voor de klimaattafels.
  • Het moet transparant zijn wat er aan de klimaattafel(s) besproken wordt.
  • Plannen voor de bescherming van Bonaire (‘adaptatie’) moeten ook samen met de inwoners van Bonaire gemaakt worden én op wetenschap gebaseerd zijn.
  • Nederland moet zich meer inspannen om de broeikasgassen uitstoot wereldwijd sneller omlaag te brengen (‘mitigatie’).

De gesprekken die nu zijn geweest op Bonaire geven ons niet de indruk dat deze punten goed meegenomen worden. We vrezen dat dit zorgt voor weinig draagvlak van mensen op Bonaire. Hopelijk krijgen we hierover ongelijk en nemen ze onze punten wel mee.

We weten al tientallen jaren dat klimaatverandering een groot risico is voor Nederland, of je nu op Ameland, Bonaire of in Valkenburg woont. De urgentie voor snelle actie neemt alsmaar toe. Het is dus belangrijk dat deze klimaattafels een succes worden. Daarom moeten inwoners van Bonaire worden meegenomen, zo kom je tot oplossingen die werken voor Bonaire.

Hoe de klimaattafel eruit gaat zien is op dit moment nog onduidelijk. Kwartiermaker Nijpels wil voor het einde van april met een advies komen. We zijn heel benieuwd wat de volgende stappen zijn. Deze urgentie is goed, maar Bonaire moet op een rechtvaardige manier meegenomen worden.

Meralney Bomba,
Community mobiliser Bonaire