In Azië dragen niet de mensen, maar de rivieren de kleuren van het modeseizoen. Hoe kan dat?

Gifvrije fashion

Leerlingen onderzoeken hun kleding: waar komt het vandaan en waarom wordt het daar geproduceerd? Vervolgens bekijken ze een filmpje over vervuiling die de modebranche veroorzaakt in de productielanden. Ze onderzoeken dit probleem vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld door te kijken naar het economisch belang van kledingproductie in deze landen of de verontreiniging van de rivieren.