Gifvrije fashion

Leerlingen onderzoeken hun kleding: waar komt het vandaan en waarom wordt het daar geproduceerd? Vervolgens bekijken ze een filmpje over vervuiling die de modebranche veroorzaakt in de productielanden. Ze onderzoeken dit probleem vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld door te kijken naar het economisch belang van kledingproductie in deze landen of de verontreiniging van de rivieren.

Aansluiting curriculum

Aansluiting curriculum

Het materiaal stimuleert systeemdenken en onderzoekend leren bij leerlingen in klas 1 t/m 4 van het vmbo, havo en vwo. Het sluit aan bij de leergebieden Mens en natuur en Mens en maatschappij. De onderzoeksopdracht is af te stemmen op de vakken scheikunde, natuurkunde, economie, maatschappijleer, aardrijkskunde en biologie. Voorbeelden in de powerpoint:
– Scheikunde: Practicum adsorptie/ filtratie of naar de zuurgraad van water.
– Economie: Opdracht over lage lonen landen aan de hand van prijsopbouw van een t-shirt.

Aan de slag

Aan de slag

– Vorm: Powerpoint met filmpje en opdrachten.
– Benodigdheden: Een digibord of beamer (met geluid) en internet.
– Voorbereidingstijd: 10 minuten om de docentenhandleiding te lezen. Eventueel extra tijd om practicum voor te bereiden.
– Lestijd: Afhankelijk van de onderzoeksopdracht.

Naar overzicht

Krijg toegang tot de downloads

Meld je door middel van een van onderstaande buttons aan
Primair onderwijs Voortgezet onderwijs