Nyaru Menteng Orang Utan Project in Kalimantan. © Markus Mauthe

Tijd voor Duurzaam

De leerlingen beoordelen hoe duurzaam productieprocessen van hun voedsel zijn. Dit doen ze door te kijken naar mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. Ze eindigen in de schoolkantine om met een smartphone-app te onderzoeken hoe duurzaam deze producten zijn.

Direct naar downloads
Aansluiting curriculum

Aansluiting curriculum

Deze lessen zijn ontwikkeld voor klas 1 t/m 3 van het vmbo, havo en vwo en stimuleren het onderzoekend leren. Het sluit aan bij de leergebieden Mens en natuur en Mens en maatschappij en o.a. bij de vakken maatschappijleer, economie, aardrijkskunde en biologie. Er zijn twee lessen:

– Les 1: duurzaamheid en ontbossing. Over keurmerken, ecosystemen, palmolie, bodemerosie, bossen in Indonesië en Ghana.
– Les 2: monoculturen en duurzame landbouw. Over productieprocessen, bestrijdingsmiddelen en biologische diversiteit.

Aan de slag

Aan de slag

– Vorm: Twee klassikale digibordlessen met filmpjes, quiz, voice-over en smartphone app of website. De docent leidt de leerlingen door de lessen.
– Benodigdheden: Een digibord of beamer (met geluid en internet). Geprinte werkbladen.
– Voorbereidingstijd: 30 minuten om de docentenhandleiding te lezen en de lessen te bekijken.
– Lestijd: 1 uur per klassikale les plus (huiswerk)opdrachten.

De lessencyclus leidt de leerlingen door verschillende betekenissen van het begrip duurzaamheid. Door de voortdurende interactie blijft de concentratie optimaal. Heerlijk om mee te werken.

Joséphine Langereis – Rijnlands Lyceum

Naar overzicht

Krijg toegang tot de downloads

Meld je door middel van een van onderstaande buttons aan
Primair onderwijs Voortgezet onderwijs