#Consumptie #Dieren #Landbouw #Vlees

Stuur een klacht naar de Rabobank

Doe mee

Als mega-investeerder moet de Rabobank zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en genezen van zijn #vleeskoorts. Om ons klimaat te beschermen moet de vlees- en zuivelindustrie drastisch veranderen en dat betekent voor Rabobank maar één ding ; stoppen met investeren in veefabrieken en het kapitaal gebruiken voor een duurzame, ecologische toekomst met minder dieren en meer plantaardig voedsel.

Klimaatverandering

De gigantische hoeveelheid koeien, varkens en kippen in Nederland zorgt met 23 Mton CO2-eq voor 12% van de totale hoeveelheid broeikasgassen die NL uitstoot. Om rampzalige klimaatverandering te voorkomen moeten we het aantal dieren zowel in ons land als wereldwijd drastisch verminderen.

Ontbossing

In feite stoten we nog veel meer uit voor onze vleesproductie. Landbouw is verantwoordelijk voor zo’n 80 procent van de wereldwijde ontbossing. En teelt voor veevoer is hier de belangrijkste oorzaak van. Al die koeien, kippen en varkens eten enorme hoeveelheden veevoer (vaak soja) en samen met de grote hoeveelheid land die wordt gebruikt als weidegrond zorgt dit uiteindelijk voor ontbossing.

Dierenleed

Het is een beestenboel in ons kleine landje, met 4,1 miljoen runderen, 12,4 miljoen varkens en 105,2 miljoen kippen. Om zoveel dieren te kunnen houden op een beperkte oppervlakte, staat dierenwelzijn vaak op de laatste plaats. Veel dieren staan op elkaar gepropt in veefabrieken en krijgen antibiotica om maar niet ziek te worden. En bijna dagelijks verschijnen er misstanden als stalbranden en schandalen in de media.

Mestoverschot

In 2017 hebben veedieren in Nederland maar liefst 78 miljard kilo mest uitgescheten. Dat is veel meer dan we terug kunnen geven aan de natuur. Mest draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen, ammoniak, stikstof en fosfaat. Dit vervuilt ons grond- en oppervlaktewater en is rampzalig voor onze natuur, insecten en weidevogels.

Ongezonde business

Zowel de productie als de consumptie van vlees leveren gezondheidsproblemen op. Door ziekmakende luchtvervuiling en ziekten als Q-koorts, die 95 levens eiste en duizenden mensen ziek heeft gemaakt. Maar ook door verhoogde risico’s op hart-en vaatziekten, diabetes type 2 en sommige vormen van kanker door overmatige vleesconsumptie. Ook antibiotica-resistente bacteriën vormen een risico voor boeren zelf, én via besmet vlees voor de volksgezondheid.

Boeren in de knel

De industriële veehouderij produceert alles zo goedkoop en grootschalig mogelijk, om het grootste deel te exporteren naar het buitenland. Dit

vraagt om monsterlijk grote investeringen. En dus schulden voor de boer. In 2016 leefde liefst 44% van de boerengezinnen onder de armoedegrens. Boeren zijn vaak depressief en zelfmoord komt vaker voor dan bij andere beroepsgroepen.

Mede daarom stopten liefst 42.000 boeren met hun bedrijf sinds het nieuwe millennium. Het resultaat; telkens minder bedrijven met meer dieren. Meer dan 80% van de Nederlandse boeren wil graag overstappen op natuurvriendelijke methoden. En juist die omslag wordt tegengehouden door de Rabobank. Boeren die duurzamer willen werken verwijst de bank naar ‘durfinvesteerders’ of crowdfunding.