Sinds het aantreden van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, nu 100 dagen geleden, is de bescherming van het Amazonewoud ernstig verzwakt. De klappen worden vooral gevoeld door de Inheemse Gemeenschappen in de Amazone. Het nieuwe jaar is daarmee gitzwart begonnen voor alles en iedereen in het regenwoud.

Om over de toekomst van bosbescherming te praten, kwamen afgelopen week voor het eerst achttien Inheemse gemeenschappen uit de Braziliaanse deelstaat Rondonia samen. André Karipuna, leider van de Karipuna, sprak tijdens die bijeenkomst zijn bezorgdheid uit. “Het aantal invasies is toegenomen. De regering weet het, maar doet niets om ons land te beschermen, om diefstal van het bos te voorkomen, om ontbossing te voorkomen. Als de situatie na 100 dagen al zo is, hoe zal het dan aan het eind van het jaar zijn? Wat kan er met ons gebeuren? Zijn we er dan nog wel?  Kunnen wij als volk uitgemoord worden door de indringers?”

Ontmanteling bescherming Amazone

De extreemrechtse regering van Bolsonaro is in de eerste 100 dagen een ongekende aanval begonnen op de Amazone en de inheemse volkeren die er wonen. Direct na zijn aantreden maakte president Bolsonaro het Ministerie van Landbouw verantwoordelijk voor het beschermen en aanwijzen van inheemse gebieden. Dit ministerie wordt gecontroleerd door de machtige lobby van de landbouwindustrie, bekend als “bancada ruralista”. Terwijl juist de steeds groter wordende landbouwindustrie  grotendeels veroorzaker is van ontbossing. Ook de nieuwe minister van Milieuzaken, Ricardo Salles, is gelieerd aan deze landbouwlobby en een groot voorstander van openstelling van het Amazonewoud voor exploitatie.

En er zijn nog meer maatregelen genomen die het milieu en het leven van de Inheemse bevolking aantasten. In drie maanden tijd zijn 121 nieuwe bestrijdingsmiddelen toegelaten, een record in vergelijking met de afgelopen tien jaar. Van deze stoffen wordt 41% geclassificeerd als zeer of extreem giftig en minstens vier producten zijn zo schadelijk voor de menselijke gezondheid dat ze in verschillende landen verboden zijn. Ze worden ook toegepast in de omgeving van inheemse landen, waar de rivieren, mensen en dieren besmet raken met deze giftige stoffen.

Marcio Astrini, politiek analist van Greenpeace Brazilië:

“Er is niet één nieuwe maatregel genomen om de ontbossing in het Amazonegebied tegen te gaan. De president van Brazilië heeft alleen acties ondernomen die het regenwoud meer gevaar opleveren en het geweld in de regio vergroten. De enigen die iets te vieren hebben zijn de criminelen die het bos vernietigen en onze rijkdom stelen, de bedrijven die pesticiden verkopen en ons voedsel vervuilen, en degenen die willen profiteren van de exploitatie van het land van inheemse volken.”

Alle ogen op de Amazone

Het Amazonewoud in de provincie Rondonia kampt met een van de meest extreme vernietiging. Sinds het aantreden van regering-Bolsonaro is de situatie verder verslechterd.

André Karipuna:

Als hoofd van mijn Karipuna-volk zie ik dat de Bolsonaro-regering in deze 100 dagen alleen maar dingen heeft gedaan die hij niet zou moeten doen. Met zijn toespraken tegen ons, inheemse volkeren, en zijn beloften om  onze rechten in te perken, geeft president Bolsonaro de macht aan de landjepikkers en houtkappers.”

Om de positie van Inheemse groepen te versterken, is Greenpeace wereldwijd een campagne begonnen: All Eyes on the Amazon. Daarin roept Greenpeace wereldwijd mensen op om deze beste bosbeschermers in de Amazone te steunen in hun strijd tegen boskap. Want de Amazone is niet alleen voor hen een thuis. Het woud speelt een sleutelrol in de stabilisering van het klimaat op aarde. Het regenwoud heeft tussen de 80 en 120 miljard ton koolstof opgeslagen. Dat is dertien keer de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van fossiele brandstoffen en industrie. Als de Amazone wordt vernietigd, verliezen we de strijd tegen klimaatverandering. Dat mogen we niet laten gebeuren!

Doe mee