De stikstof-uitspraak van de Raad van State maakt een serieuze verduurzaming van de landbouw onvermijdelijk. Dat concludeert Greenpeace nadat de Raad vandaag uitspraak deed over een langlopende procedure van Werkgroep Behoud de Peel tegen nieuwe bouwvergunningen voor stallen. In navolging op het Europese Hof besluit de Raad dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese natuurwetgeving. De PAS mag niet gebruikt worden als basis voor toestemming voor nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten, zoals de vee-industrie en wegen. 

Deze uitspraak heeft direct gevolgen voor de natuurvergunningen voor de bouw van nieuwe stallen. Herman van Bekkem, campagneleider bij Greenpeace Nederland:

“Dit is een baanbrekende uitspraak die de noodzaak van een omslag in de veeteelt in Nederland onderstreept. Onze natuur lijdt al veel te lang onder de uitstoot van meststoffen. Nu moet eerst gewerkt worden aan minder stikstofvervuiling van Nederlandse natuurgebieden, voordat besloten wordt over nieuwe plannen die nog meer vervuiling teweeg brengen. De beste maatregel daarvoor is om de veestapel in ons land drastisch in te krimpen. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor het klimaat en de gezondheid van mensen.”

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw is aan zet en kan door deze uitspraak niet meer om de noodzaak van de krimp van de veestapel heen. De grootste uitstoot van stikstof in Nederland is afkomstig van de vee-industrie in de vorm van ammoniak. Deze uitspraak heeft gevolgen voor een grote reeks vergunningen voor de bouw van nieuwe stallen. Hieronder valt ook de rechtszaak die Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie samen met omwonenden aanspanden tegen het besluit van de gemeente om de bouw van een vee-fabriek van 16.000 varkens naast natuurgebied de Kampina toe te staan. Deze bouwplannen maken tevens deel uit van het Zwartboek van foute Rabobank investeringen, dat Greenpeace in februari publiceerde.