Jaarlijks gaat in Rusland een bosgebied van 40 miljoen hectare in vlammen op – een gebied ter grootte van tien keer Nederland. De gevolgen van deze natuurbranden reiken tot ver buiten de Russische landsgrenzen. Presentatrice Tess Milne zag met eigen ogen hoe we in actie komen om bosbranden te voorkomen en te bestrijden.

LAKE LADOGA, RUSLAND – Tess Milne.

De branden zijn een ramp voor de mens, vanwege de giftige rookwolken. Ze vernietigen de natuur en verergeren de klimaatcrisis met tonnen extra CO2 uitstoot, waardoor het klimaat nog sneller oververhit raakt. Daarnaast vervuilen de zwarte asdeeltjes de poolkappen. Die verliezen daardoor hun reflecterende vermogen, waardoor ze nog sneller smelten. Zo dragen deze megabranden op grote schaal bij aan de wereldwijde klimaatcrisis.

Wat gebeurt er precies in Rusland?

De Russische overheid blust slechts 5 procent van de branden. Er is weinig over deze branden bekend onder de lokale bevolking. De branden komen pas in de publiciteit als miljoenensteden bedekt raken met giftige rook. Ruim 90 procent van de bosbranden in Rusland ontstaat door menselijk handelen. Bijvoorbeeld door het niet goed uitmaken van sigaretten en kampvuren. Ook denken boeren ten onrechte dat ze hun land vruchtbaarder maken door het in brand te steken.

Het tegendeel is waar; deze branden verwarmen omliggend veengebied, waardoor het veen vlam vat. De veenbrand verspreidt zich daarna ondergronds – via de veenwortels – naar andere gebieden. Daardoor lijkt het alsof branden ‘uit het niets’ ontstaan, maar in werkelijkheid zijn ze veroorzaakt door mensen zelf. Het bestrijden van de mythes over het ontstaan van de bosbranden is hoognodig, zodat er meer branden voorkomen kunnen worden.

Opleiden van lokale vrijwilligers is de oplossing

Waar de Russische regering is gestopt met de bestrijding van megabranden, komen wij in actie. Met steun van de Nationale Postcode Loterij organiseren we trainingskampen, waar vrijwilligers uit heel Rusland getraind worden om uiteindelijk in hun eigen regio branden te blussen. Na de training kunnen zij zich aansluiten bij een van de twaalf coördinatiecentra in de kwetsbaarste regio’s van het land. Van daaruit worden zij voorzien van verdere trainingen en materiaal. Deze vrijwilligers worden in hun regio ‘ambassadeurs’ die naast het blussen van branden betrokken zijn bij voorlichtings- en educatieprogramma’s. 

Training

Waar veel Russen in eerste instantie dachten dat bosbranden uit zichzelf ontstaan, leren ze door de trainingen dat ze deze ramp zelf kunnen voorkomen en bestrijden. Door vrijwillige brandweerteams op te leiden en voorlichtingscampagnes te geven, zijn er nu 30 procent minder bosbranden tijdens het lenteseizoen in heel Rusland.  

Hoe nu verder?

Komend jaar zullen we onze trainingen voortzetten om de enorme CO2 uitstoot van de natuurbranden in Rusland te beperken. Daarnaast gaan we de natuur helpen met het herstel na een flinke brand; vanaf eind 2019 wordt gestart met workshops over veenrestauratie. Dit is een belangrijk middel om getroffen gebieden een extra handje te helpen met de wederopbouw.

Ik doe een donatie

Doneer aan Greenpeace! Wij zijn 100% afhankelijk van particuliere donaties zoals die van jou, want wij nemen geen geld aan van overheden en bedrijven. 

Doe mee