Onze actievoerders proberen bij de haven in Hamburg te voorkomen dat een vrachtschip zes vriescontainers vol walvisvlees naar Japan vervoert. De containers stonden eerder nog bij een overslagbedrijf in Rotterdam, maar na commotie in Nederland zijn ze door transporteur Samskip razendsnel naar Duitsland vervoerd. Greenpeace volgde de gruwelijke lading.

Op volle zee zijn onze actievoerders het vrachtschip de Cosco Pride tegemoet gevaren om te verhinderen dat deze de haven van Hamburg kan binnenlopen. Het vlees dat het containerschip daar wil inladen is afkomstig van ernstig bedreigde vinvissen die door IJsland geschoten en gevild zijn. De handel in deze en andere walvissen is internationaal verboden in het zogenoemde CITES-verdrag. Japan en IJsland weigeren dit document echter te ondertekenen en gaan onverstoord door met de wrede jacht. 

Samskip geeft niet thuis

Samskip is het enige bedrijf dat het vlees van IJsland naar Rotterdam vervoert. Greenpeace vraagt Samskip daarom al sinds 2010 deze transporten te staken. Het verschepen van walvisvlees vormt een te verwaarlozen activiteit voor dit internationale bedrijf, maar heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit op aarde. Een reactie is altijd uitgebleven. Vorige week riepen de Nederlandse overheid én het Rotterdamse Havenbedrijf transporteurs op geen walvisvlees te vervoeren. Kennelijk werd het Samskip daardoor iets te heet onder de voeten en verplaatste het de omstreden lading naar Hamburg. 

Kom in actie, stop Samskip

Voor Greenpeace is de maat vol. Walvissen zijn prachtige bedreigde dieren, géén handelswaar. Samskip moet daarom per direct alle walvisvleestransporten vanuit IJsland naar Rotterdam, Hamburg of waar dan ook stoppen en dit publiekelijk bekend maken. Teken de petitie die Samskip daartoe oproept en help zo het einde de wrede walvisjacht weer een grote stap dichterbij. 

 

 

vissen

Geef oceanen ruimte om te herstellen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd.

Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen. Lees meer >>