Van Rotterdam naar Hamburg en nu weer terug. De zes vriescontainers met walvisvlees lijken compleet de weg kwijt. Greenpeace volgt de fel omstreden lading nog altijd op de voet en verhindert nu dat de partij weer op Nederlandse bodem belandt.

Op dit moment blokkeren onze actievoerders in Hamburg het containerschip de Eilbek dat de fel omstreden lading zojuist aan boord heeft genomen. Walvisvlees is geen handelswaar. Daarom wil Greenpeace pertinent niet dat iemand eraan verdient. De zes vriescontainers moeten daarom in Hamburg blijven en de lading ervan vernietigd worden. De Duitse milieuminister heeft inmiddels zijn havenautoriteiten opgeroepen de doorvoer van walvisvlees te ontmoedigen.

Wat eraan vooraf ging

Transporteur Samskip ligt de laatste weken behoorlijk onder vuur omdat het voor zover bekend als enige walvisvlees vanuit IJsland vervoert. De afgelopen weken riep de Nederlandse overheid op dit vlees niet meer via de haven van Rotterdam door te voeren en het havenbedrijf herhaalde deze wens. De containers vol walvisvlees werden daarop in allerijl van het terrein van Samskip in de Rotterdamse haven naar Duitsland gebracht. Onze actievoerders volgden de lading en kwamen in actie.

Misleidende douanepapieren

Maar ook in Hamburg ging het niet van een leien dakje. Volgens de douanepapieren bevatten de zes vriescontainers bevroren vis. In Rotterdam kwam men er kennelijk mee weg, maar de Duitse havenautoriteiten waren – gealarmeerd door onze actie – gelukkig minder goedgelovig. Een vergissing is mogelijk, maar een walvis is natuurlijk geen vis. Dat de walvisjagers hun toevlucht nemen tot gesjoemel met papieren is wat ons betreft een typisch geval van een kat in het nauw. Help Samskip, de spin in het web rondom deze transporten, verder onder druk te zetten en teken de petitie.

EU-verbod

Eerst wordt de Rotterdamse douane om de tuin geleid, vervolgens mislukt het transport via Hamburg en nu begint het circus weer van voor af aan. Het Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse overheid slaan een modderfiguur als ze het transport opnieuw zouden toelaten. Wat ons betreft is het over en uit met deze transporten en moet de EU dit net als de Verenigde Staten verbieden.

vissen

Geef oceanen ruimte om te herstellen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd.

Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen. Lees meer >>