De Amazone is niet alleen prachtig maar ook onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering. Daarom zijn er wetten en regels om dit bosgebied te beschermen en is er controlesysteem om de houtsector te reguleren. Tevergeefs, zo blijkt uit nieuwe onderzoek: illegale houtkap is nog altijd de regel en daarop worden zelden uitzonderingen gemaakt.

De Braziliaanse staat Pará is de grootste producent en exporteur van hout uit de Amazone. Meer dan 1.000 houtbedrijven zijn er actief en dat maakt het een goede plek voor onderzoek naar illegale houtkap. De conclusie is schrijnend: 78 procent van het bosareaal in Pará is illegaal gekapt. Voor ons onderzoek richtten we ons specifiek op Ipê; een van de meest waardevolle en inmiddels zeldzame houtsoorten van de Amazone. Op basis van openbare documenten van meer dan 1.300 kapvergunningen selecteerde we 18 gebieden waar op papier al meerdere dingen mis mee waren. Samen met ambtenaren van het milieukantoor van de staat Pará bezochten we deze gebieden en met behulp van documenten van het openbaar ministerie, de douane en exportdata van Brazilië onderzochten we waar dit hout wereldwijd terecht komt.

 

Wat zijn de gevolgen

De conclusie is schokkend: ondanks alle regels en systemen opgezet om de houthandel in de Amazone te reguleren, gaat de roofbouw nog altijd onverminderd. Illegaal hout wordt witgewassen met legale documenten en het hout vindt gewoon zijn weg naar andere landen over de hele wereld, waaronder Nederland. Illegale houtkap is een ramp voor de eeuwenoude, kwetsbare ecosystemen in de bossen, de miljoenen mensen die daar onderdeel van zijn en voor ons klimaat. Bossen produceren zuurstof en halen CO2 uit de lucht, een gas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Bij het kappen en verbranden van bos- en veengebieden komt koolstof vrij, dat in aanraking met zuurstof weer CO2 vormt.

Hoe nu verder?

Niet alleen Greenpeace roept dat het een chaos is in de Amazone. Het openbaar ministerie in Brazilië startte begin april rechtszaken die de problemen in de houtsector blootleggen en waarin betrokken partijen worden gedaagd. De resultaten van ons onderzoek zullen we delen met bedrijven die hout kopen uit de Amazone, de autoriteiten en overheden. We roepen in Brazilië onder andere op tot herzieningen van bosbeheerplannen en meer capaciteit voor de controle en handhaving hiervan. En wereldwijd roepen we bedrijven en overheden op om te voldoen aan wetgeving tegen illegale houthandel. In Nederland hebben we bewijslast ingediend bij de NVWA (de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) van bedrijven die in ons onderzoek naar voren komen en hout afnemen van exporteurs die betrokken zijn bij het witwassen van illegaal hout. De NVWA heeft als rol verdachte bedrijven verder te onderzoeken en te vervolgen.

Amazon Crisis

Meer informatie over de roofgierige en illegale houtkap in de Amazone, de omvang van het probleem en wie hiervoor verantwoordelijk zijn, ontdek je in het filmpje hieronder of op amazoncrisis.org.

 

 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>