Landbouw zonder pesticiden

Ecologische landbouw is een effectieve oplossing om de bijen te redden en onze voedselvoorziening op de lange termijn wereldwijd veilig te stellen. Dat is de conclusie van een uitvoerige studie die Greenpeace vandaag publiceert.

Bloemrijke akkerrand

Het Greenpeace-rapport en bijbehorend videoproject ‘Plan Bee: landbouw zonder pesticiden’ baseert zich op de huidige wetenschappelijke kennis van ecologische landbouw en de praktijkervaringen van boeren, wetenschappers en ondernemers die moderne innovatieve ecologische landbouw beoefenen. Het belang van bijen en andere bestuivende insecten is in beeld gebracht en wetenschappelijke literatuur over ecologische plaagbeheersing is op een rij gezet. De belangrijkste conclusie: chemische plaagbestrijding is overbodig. Boeren worden er vaak beter van als ze stoppen met gif spuiten en omschakelen naar ecologische methoden.

Eerste stap

‘Bijen zijn voor onze voedselvoorziening onmisbaar’, zegt Herman van Bekkem, campagneleider duurzame landbouw bij Greenpeace. Om deze en andere bestuivers nu te helpen moet een aantal gevaarlijke bestrijdingsmiddelen per direct en geheel verboden worden. Ander gif daarvoor in de plaats gebruiken is natuurlijk niet de bedoeling, dus wij hebben een plan Bee: door bijvoorbeeld bloemen en hagen in het landschap aan te planten komt er niet alleen meer voedsel voor bijen maar deze trekken ook andere nuttige insecten aan waardoor boeren en tuinders de gifspuit in de kunnen schuur laten.’