Deze week keurde het Europees Parlement het Europese Visserijfonds goed. Goed nieuws om meerdere redenen: er komt meer geld vrij voor onderzoek naar de visbestanden en controle en handhaving van visserij op zee. En met de goedkeuring van het fonds is de hervorming van het Europese visserijbeleid na drie lange jaren eindelijk voltooid.

Elke tien jaar wordt het visserijbeleid van de Europese Unie onder de loep genomen en aangepast. Voor Greenpeace en andere organisaties is dat een belangrijk politiek moment om het beleid te vergroenen. Met succes, want in grote lijnen zijn de nieuwe regels voor de visserij een verbetering. Een greep uit de voor Greenpeace meest belangrijke punten van het nieuwe beleid:

  • Duurzame vissers krijgen voorrang bij het verdelen van visrechten en de toegang tot visgronden. Hoe de vis gevangen wordt, mag geen schade toebrengen aan het zeeleven en de visserij zelf moet bijdragen aan de lokale economie en het welzijn van de lokale bevolking.
  • Vissersschepen mogen steeds minder bijvangst dood overboord gooien. Dat is een stok achter de deur voor de sector om gerichter en meer selectief te gaan vissen. 
  • De Europese vloten van supertrawlers mogen alleen nog de hoeveelheid vis vangen die de lokale bevolking niet nodig heeft en niet meer dan het visbestand aankan. 

Niet alles waar we aan werkten, is gelukt. De Europese vloot is nog steeds te groot en supertrawlers kunnen nog altijd subsidie krijgen. Deze drijvende visfabrieken vissen ook in overbeviste gebieden en zijn grotendeels in handen van een paar rijke Nederlandse visserijfamilies. Zij kunnen nog steeds subsidie krijgen voor bijvoorbeeld technische verbeteringen aan hun schepen. Greenpeace blijft erop aandringen deze subsidies worden ingetrokken en burgers niet langer meebetalen aan overbevissing en alle gevolgen ervan.

 

 

 

vissen

Geef oceanen ruimte om te herstellen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd.

Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen. Lees meer >>