Dankzij de Europese houtverordening is het sinds 2013 verboden om illegaal gekapt hout op de Europese markt te plaatsen. Maar alleen al in de afgelopen twee weken kwamen in Rotterdam twee schepen binnen met hout van een Braziliaanse zagerij die illegaal hout afneemt, bestemd voor Nederlandse en Belgische bedrijven. Op dit moment is er weer een lading verdacht hout onderweg naar de Rotterdamse haven.

UPDATE: De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit heeft aangegeven dat de douane het verdachte hout zal inspecteren. Dat is een goede stap, maar daarmee is nog niet gezegd  dat de douane het hout in Rotterdam zal tegenhouden én het niet op de Europese markt terecht komt. Dat blijft afwachten…

Greenpeace roept minister Dijksma op om ervoor te zorgen dat de NVWA haar handhavingstaken adequaat uitvoert en er geen illegaal hout meer op de markt komt!

Wel regels, geen handhaving

De Europese houtverordening is een stap in de goede richting om het nog overgebleven regenwoud te beschermen. Maar met de naleving in de EU is het treurig gesteld. In ons land is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor de controle van Nederlandse bedrijven. Sinds 2013 is nog geen enkel bedrijf bestraft, terwijl er nog steeds illegaal en verdacht hout Nederland binnenkomt. Als consument kun je er dus nog steeds niet op vertrouwen dat het hout in onze winkels niet bijdraagt aan illegale houtkap.

De daders zijn bekend

Sinds 2013 heeft Greenpeace al verschillende verdachte en illegale praktijken gemeld bij de NVWA en bij haar Europese collega’s, compleet met onze onderzoeksresultaten en namen van mogelijke overtreders. Op 15 oktober nog, hebben we opnieuw handhavingsverzoeken ingediend. Dit keer voor Nederlandse bedrijven die hout afnemen van Rainbow Trading, een Braziliaanse houtzagerij. Volgens ons onderzoek op basis van gps-zenders bevestigd aan vrachtwagens, koopt en verkoopt deze zagerij illegaal hout. Gek genoeg bleken zeker twee Nederlandse afnemers van Rainbow Trading recent door de NVWA gecontroleerd en ‘in orde’ verklaard.

NVWA waar blijf je?

De NVWA laat dus steken vallen. Alle bewijzen liggen op tafel: de illegale houtpraktijken in Brazilië, het bedrijf Rainbow Trading dat dit hout afneemt, het schip dat met hout van Rainbow Trading naar de Rotterdamse haven komt…

NVWA, HOUT DE DIEF!

Greenpeace ‘begeleidt’ op dit moment het schip, de Marfret Guyane, naar de haven van Rotterdam. Zo is voor iedereen duidelijk op welk schip het verdachte hout aankomt. Wij roepen de NVWA op direct in actie te komen en samen met de Nederlandse douane en haar Belgische collega’s dit hout te blokkeren zodra het in Rotterdam arriveert om onderzoek te starten en waar mogelijk vervolging in te stellen.