Mars en Kellogg’s zetten een streep door de contracten met palmoliehandelaar IOI Groep. Daarmee volgen ze het goede voorbeeld van Unilever. Al jaren stapelt het bewijs zich op dat IOI schuldig is aan ontbossing in Indonesië.

Eerder deze maand werd het bedrijf uit de RSPO gezet, een overlegorgaan voor duurzame palmolie. Dat was voor de multinationals de reden om te breken met IOI.

Grote merken

IOI is een grote palmolieleverancier met beroemde afnemers. Het is goed nieuws dat Unilever, Mars en Kellogg’s nu verantwoordelijkheid nemen voor de herkomst van de palmolie in hun producten en breken met het bedrijf.

Ook Johnson & Johnson, PepsiCo en Colgate-Palmolive moeten in actie komen om de bossen in Indonesië te beschermen. Honderdduizenden mensen roepen hen op om concrete stappen te nemen. Jij ook? Teken hier de petitie.


18% van het leefgebied van de Orang-Oetan in Indonesië is al verwoest.

Regenwoudvernietiger

Al in 2008 toont Greenpeace aan dat IOI verantwoordelijk is voor de vernietiging van bossen en veenlanden in Borneo. Het leefgebied van de Orang-Oetang krimpt daardoor steeds verder in. Twee jaar later bewijst Friends of the Earth dat de IOI de regels van de RSPO en de Indonesische wetgeving overtreedt. Adviseurs van de organisatie AidEnvironment gebruikten dit en ander bewijs om een officiële klacht in te dienen bij de RSPO.

IOI beloofde al meerdere keren de ontbossing aan te pakken, maar neemt geen maatregelen. “Als IOI nog klanten wil behouden, moet het bedrijf direct in actie komen om de natuur te beschermen. Daarnaast moet het bedrijf de schendingen van mensenrechten stoppen waarmee ze in verband worden gebracht,” zegt Annisa Rahmawati, campaigner bij Greenpeace Indonesië.


Bosbranden in Riau, Indonesië. IOI is betrokken bij het droogleggen van veenlanden, die daarna extreem brandbaar zijn.

IOI kiest branden, geen bossen

IOI is betrokken bij het droogleggen van veenlanden, die daarna extreem brandbaar zijn. Branden vernietigden de afgelopen maanden duizenden kilometers aan bos in Indonesië. Mensen stikten door de rook, dieren stierven en enorme hoeveelheden CO2 belandden in de atmosfeer. Dit droeg bij aan de beslissing het bedrijf uit de RSPO te verwijderen.

Bedrijven die nog afnemen van IOI moeten hier onmiddellijk mee stoppen. De palmolieleverancier moet eerst meetbare stappen nemen om de vernietigde bossen en veengronden te beschermen en herstellen.

 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>