Vanaf 2 mei onderzoekt Greenpeace samen met biologen en een groep duikers het onderwaterleven bij de Klaverbank. We laten je zien hoe mooi en kwetsbaar de Noordzee is (en dus het beschermen waard!) en onderzoeken de gevolgen van sleepbodemnetten. Want ondanks dat het een officieel natuurgebied is, mag er nog altijd gevist worden.

UPDATE 09 mei 2015

 

De Duikoperatie zit erop. Oceanen campaigner Pavel Klinckhamers kijkt terug op de resultaten: ‘Doordat het weer tijdens de onderzoeksweek behoorlijk slecht was, hebben we uiteindelijk maar op 3 dagen kunnen duiken en zijn er in totaal 5 duiken gemaakt. Maar wat er tijdens die duiken is gevonden liegt er echter niet om: Er zijn grote velden dodemansduim aangetroffen en er zijn meer soorten gevonden dan we hadden gedacht. De teller staat inmiddels op 57 verschillende soorten en de verwachting is dat dit nog wel wat kan oplopen wanneer alle beelden van de onderzoeksreis geanalyseerd zijn. Bijzondere dieren die we zijn tegengekomen zijn bijvoorbeeld de tritonia, de pegelhoorn en de Tolhoorn.Ook kwamen de duikers een van de stenen tegen die Greenpeace in 2011 op de Klaverbank heeft neergelegd om het gebied te beschermen. Deze steen is inmiddels het huis van een grote zeekreeft geworden. Daarnaast hebben we de eerste stukjes dodemansduim gezien die zich op de eerste steen genesteld hebben.’

 

Bioloog Peter van Bragt die tijdens de onderzoeksreis mee was wist het mooi samen te vatten: ‘De Klaverbank is de laatste echte wildernis die Nederland rijk is.’

UPDATE 04 mei 2015

De eerste en tweede duikoperaties zijn gelukt. En de duikers zijn laaiend enthousiast over wat ze tegenkomen.

 

Uniek onderzoek in een uniek stukje Noordzee

De Klaverbank, zo’n 160 km ten noordwesten van Den Helder, is een uniek zeegebied. Overal in de Noordzee is de bodem vrij zanderig, behalve bij de Klaverbank. Daar is de bodem bedekt met stenen en grind die aantrekkelijk zijn voor zeeleven dat zich graag vasthecht, zoals zachte koralen en zee-anamonen. Ook de dodemansduim komt er voor: het enige koudwaterkoraal dat in de Nederlandse wateren leeft.

Beschermde status

Vanwege de bijzondere eigenschappen is de Klaverbank door de Nederlandse overheid uitgeroepen tot Natura2000-gebied. In de praktijk stelt deze beschermde status echter niets voor en de maatregelen zelf, die slechts voor delen van dit gebied zijn vastgesteld, zijn nog steeds niet ingevoerd. Dit betekent dat vissers met schadelijke bodemsleepnetten er ongestoord kunnen huishouden met grote gevolgen voor het kwetsbare en unieke bodemleven.

Keien neergelegd

Omdat de politiek niet verder komt dan papieren bescherming, legde Greenpeace in 2011 grote keien in het kwetsbare gebied. De coördinaten ervan maakten we uiteraard bekend aan de vissers en alle relevante autoriteiten. Een deel van het onderzoek dat Greenpeace vanaf 2 mei gaat uitvoeren is dan ook gericht op de stenen die inmiddels vier jaar in het water liggen: hoe ziet de omgeving rondom de stenen er nu na vier jaar uit? En kunnen we ook zien wat het effect van de vissersschepen op de zeebodem is?

De missie

Ons actieschip de Arctic Sunrise is de basis voor het onderzoek dat ruim een week duurt. Ze is uitgerust met een sonar en een onderwatercamera om onder andere de structuur van de bodem in kaart te brengen. De duikers hebben veel ervaring met het analyseren van organismen in de Noordzee en nemen natuurlijk camera’s mee voor documentatie. De biologen aan boord zijn Peter van Bragt (ook een van de duikers), expert op het gebied van de Nederlandse Mariene biodiversiteit en Tom van Spanje. Hij is betrokken bij ornithologisch veldwerk gericht op zeevogels en ganzen en bij wetenschappelijke expedities in de poolgebieden, West-Afrika en de Indische Oceaan. Voor updates over ons onderzoek, kijk je regelmatig op deze site. Kun je niet wachten? Neem dan eens een kijkje inje eigen m² Noordzee

vissen

Geef oceanen ruimte om te herstellen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd.

Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen. Lees meer >>